In september is er een energie coöpe­ratie in Noordbroek opgericht: BrEneCO (Broukster Energie Coöperatie). Ruim een half jaar nadat er in het MFC De Noordsuythoeve een voorlichtingsavond werd georganiseerd (door de Dorpsadviesraad en het Nut departement Noordbroek) over de mogelijkheden van kleine windmolens, is de werkgroep erin geslaagd een startsubsidie te verkrijgen. Daardoor is er een fundament gelegd om enkele dorpsmolens op te richten zoals EAZ die maakt. De molens worden een onderdeel van de postcoderoosprojecten. In de provincie Groningen zijn er inmiddels 2 gerealiseerd in Hellum (Duurzaam Duurswold) en Tinallinge (Samenwind).

De energie coöperatie heeft recent contacten gelegd met meerdere agrariërs binnen de postcoderoos van Noordbroek e.o. die volgens EAZ potentieel een ge­schikt bouwvlak hebben voor een dorpsmolen. Op donderdag 4 oktober is er een bijeenkomst met hen om verdere afspraken te maken. EAZ en de Groninger Energiekoepel (GrEK) zijn aanwezig om meer gedetailleerde informatie te geven en vragen te beantwoorden. Ook enkele agrariërs die al EAZ molens op hun bouwvlak hebben staan zullen hun ervaringen met de aanwezigen uitwisselen.

Nadat EAZ een zorgvuldig locatieonderzoek verricht heeft, verwacht men binnen enkele maanden duidelijkheid te hebben over de exacte plaats, waarna werving onder de bevolking zal plaatsvinden. De inwoners kunnen winddelen kopen en worden met elkaar eigenaar van een dorpsmolen. Ze wekken zelf hun groene energie op en profiteren van de voordelen die de overheid hen biedt. Belangstellenden kunnen meer informatie vinden op de website www.Breneco.nl. Daar zal regelmatig informatie gegeven worden over de voortgang. Ter gelegenheid van het verkrijgen van de startsubsidie ging het bestuur van BrEneCO op de foto bij MFC De Noord­suythoeve, v.l.n.r.: Pierre de Winter, Jeroen Renkema, Arthur Coole, Peter Mostert en Gerrit Tuin.