Op woensdag 16 januari vond in OBS Oetkomst een expositie plaats van de student-ontwerpen voor het nieuwe kindcentrum dat in Kolham gepland wordt in het kader van het Scholenplan. Circa 50 derdejaars studenten Built Environment van de Hanzehogeschool Groningen hadden, in samenwerking met de gemeente Midden-Groningen en schooldirecteur Richard Wouda, een ontwerp gemaakt voor de toekomstige nieuwbouw, dat uiterlijk in 2021 naast het dorpshuis aan de Eikenlaan moet verrijzen.

Wethouder Erik Drenth kwam de expositie, die daarna door ouders en andere belangstellenden te bewonderen was, hoogstpersoonlijk openen. Wouda toonde zich enorm enthousiast over de verschillende ontwerpen. ”Ik ben heel blij met alle input. Hier kunnen we ongetwijfeld veel inspiratie uit halen voor de definitieve opdracht aan de architect.”