Het gemeentebestuur van Slochteren bindt, samen met dat van Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde, de strijd aan met armoede onder kinderen. Wethouder Jan Jakob Boersma presenteert zijn gemeenteraad hiervoor een aantal voorstellen die zijn opgehaald in tientallen gesprekken met de kinderen zelf en met andere betrokkenen bij de armoedebestrijding.

De drie gemeenten, die per 1 januari 2018 opgaan in Midden-Groningen, hebben van het Rijk extra geld gekregen om armoede onder kinderen te bestrijden. Voor hen was dat een aanleiding om met inwoners in gesprek te gaan over wat er het beste met het geld kan gebeuren. ”Daar kwam de erkenning uit dat we al veel doen aan armoedebestrijding en dat de huidige voorzieningen als positief ervaren worden,” concludeert wethouder Jan Jakob Boersma. ”We hebben onze eigen regelingen en we subsidiëren Stichting Leergeld, het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds. Maar natuurlijk kwamen er ook aanvullende wensen naar voren om kwetsbare kinderen een betere start te geven.”

Boersma en zijn collega-wethouders willen onder andere de regelingen van de gemeenten versneld gelijktrekken op het hoogste niveau, een uitgebreid pakket verstrekken aan kinderen die in september voor het eerst naar de middelbare school gaan en een armoederegisseur aanstellen die samen met alle betrokkenen gaat kijken wat er verder moet gebeuren. Ook komt er uitgebreide publiciteit om deze voorzieningen onder de aandacht te brengen en is er aandacht voor de gezinnen waarvan het inkomen net te hoog is om voor een minimaregeling in aanmerking te komen. ”We gaan meer kijken naar wat er voor de kinderen nodig is en minder naar strakke inkomensnormen,” aldus Boersma.