De fractie van D66 Midden-Groningen is teleurgesteld over de staat van het fietspad langs de zuidkade van het Schildmeer en de vertraagde oplevering van de kanosteiger nabij de Heerenhuisweg. Dit zou ten koste gaan van de toeristisch recreatieve ontwikkeling van het gebied.

Tijdens de verbeteringen aan, en het ophogen van de zuidkade van het Schildmeer in 2016, is de aanlegsteiger voor kano’s en boten aan de Heerenhuisweg weggehaald. Tevens werd het fietspad langs het Schildmeer richting Steendam vanaf deze plek tijdelijk verwijderd. ”Het herinrichtingsproject Haansplassen is voorspoedig verlopen, maar over het terugplaatsen van het fietspad en de kanosteiger maken wij ons oprecht zorgen,” meldde D66-voorman Gerard Renkema begin dit jaar bij het college van Midden-Groningen.

”Wij hebben vaak en veel vragen gesteld over het fietspad,” vertelt Renkema nu. ”Het was dat er eind maart nog een late vorstperiode kwam, waardoor de bodem alsnog geschikt was om het pad aan te leggen, anders was het niet meer voor het zomerseizoen gelukt. Het schelpenpad ligt echter op een onstabiele ondergrond. Het reed in de afgelopen maanden onprettig en recreanten moesten dus oppassen wanneer ze er overheen fietsten. Het fietspad ligt er nu redelijk bij, maar gelet op de ondergrond zijn wij er niet gerust op dat dit zo blijft.”

Volgens het waterschap is het schelpenpad aan de zuidzijde van het Schildmeer weer volop te gebruiken. ”Daar waar er vorig jaar problemen waren met de kwaliteit van het fietspad vanwege de ondergrond, is deze nu goed begaanbaar,” meldde Hunze & Aa’s afgelopen week. ”Het heeft lang geduurd voor het fietspad op orde was. Dit had te maken met de tijd die de ondergrond nodig had om te stabiliseren, de afspraak dat er tijdens het fietsseizoen vorige zomer niet gewerkt mocht worden en het vreselijke natte najaar. Nu is het fietspad binnen het project afgerond en dragen we het weer over aan de beheerder, de gemeente Midden-Groningen.” Het college verwacht dat de overdracht nog voor de zomer zal plaatsvinden: ”Bij de oplevering zullen wij de kwaliteit van het werk beoordelen.”

Een nieuwe kanosteiger ligt er nog niet. Renkema: ”Wij hebben er bij het college meermaals op aangedrongen dit snel te realiseren; in elk geval voor het hoogseizoen. Het Schildmeer- en Roegwoldgebied zijn wat mij betreft hét visitekaartje van de gemeente. De on­dernemers, de gemeente, Marketing Midden-Groningen en de dorpsvereniging van Steendam maken zich allemaal sterk voor een verdere recreatieve ontplooiing ervan. Wil je een toeristische trekpleister zijn, dan zijn dit basisvoorzieningen die gewoon op orde moeten zijn.” Renkema refereert daarbij ook aan overvolle afvalbakken bij het strand, waarop hij door meerdere burgers is geattendeerd.

Het gemeentebestuur van Midden-Groningen kondigde begin april aan dat het ontwerpplan van de nieuwe steiger was afgerond. Waterschap Hunze en Aa’s berichtte enkele weken later dat zij de realisatie ervan overlaten aan de gemeente Midden-Groningen. In de beantwoording op de vragen van D66 bevestigt het college dat de gemeente het proces van aanbesteding, vergunningsverlening en toezicht nu zelf zal opstarten. Zij verwacht dat de steiger in het najaar wordt opgeleverd, dus na het zomerseizoen. ”Een gemiste kans,” vindt Renkema.

Andere projecten van de herinrichting Midden-Groningen die nog niet zijn afgerond, zijn de parkeerplaats bij de Heerenhuisweg en de uitkijkheuvel in de Haansplassen.