De fractie van Gemeentebelangen Slochteren is donderdagavond niet komen opdagen bij de raadsvergadering. Dit deed zij uit onvrede over de situatie die is ontstaan na het vertrek van wethouder Nico Stok. De protestdaad kon rekenen op de hoon van de overige leden van de raad. Die schaarden zich eensgezind achter het overgebleven college. Wethouders Jan Jakob Boersma (ChristenUnie) en Anja Woortman (PvdA) gaan met burgemeester Geert-Jan ten Brink door als minderheidscollege.

De publieke tribune van de raadzaal zat de laatste jaren zelden zo vol als afgelopen donderdag. Zijn er anders tijdens de openbare bijeenkomsten van de gemeenteraad enkel een handjevol ambtenaren en schaduwfractieleden op de publieke tribune te bespeuren, dit keer moest er een extra rij stoelen worden bijgeplaatst. En dat terwijl op hetzelfde moment de halve finale van het Europees Kampioenschap voetbal werd uitgezonden. Ze waren hoofdzakelijk afgekomen op de climax in de gemeentelijke bestuurscrisis die is ontstaan na het opstappen casu quo wegsturen van wethouder Nico Stok.

Het werd een anticlimax. De fractie van Gemeentebelangen kwam niet opdagen en deed het af met een schriftelijke verklaring. Direct na het vertrek van Stok had GB-fractievoorzitter Geke Akkerman-Ritsema tijdens een radio-interview laten vallen niet alleen haar wethouder terug te trekken, maar ook als partij uit de coalitie te stappen. In de verklaring liet Akkerman echter weten nog wel degelijk coalitiepartner te zijn en als grootste partij van Slochteren een wethouder te willen leveren. ”Met het voorstel van onze coalitiepartners om door te gaan met hun wethouders zijn wij buitenspel gezet,” aldus de fractievoorzitter. ”Hiermee gaan wij niet akkoord. Wij zien ons genoodzaakt hedenavond niet te verschijnen.”

Door het wegblijven en daarmee hun onttrekking aan de dialoog over de ontstane situatie, lijken de lokalen hun laatste greintje krediet te hebben verspeeld bij de overige raadsfracties. Die sloten de gelederen, legden de verklaring van Akkerman naast zich neer en schaarden zich unaniem achter het voorstel van ChristenUnie en PvdA om met de twee overgebleven wethouders de rit tot aan de herindeling uit te zitten. Door de uitbreiding van hun portefeuilles wordt het dienstverband van de wethouders Boersma en Woortman opgehoogd van 75 procent naar full­time.

Fractievoorzitter Fré Bos (CDA) stelde dat er in de resterende tijd tot aan de verkiezingen in november 2017 geen sprake meer kan zijn van oppositie- en coalitiepartijen. ”We worden als raad gevraagd verder te gaan met twee wethouders. U bent hierin afhankelijk van de oppositiepartijen. Wij gaan hiermee akkoord, want we hebben het volste vertrouwen in het college, echter onder de voorwaarde dat wij in het komende anderhalf jaar door het college volledig worden betrokken in de voorbesprekingen van dossiers die ons allemaal aan het hart ligen. We gaan nu verder als één raad.” Of ook de fractie van Gemeentebelangen hier na het zomerreces in mee wil gaan? De tijd zal het leren.