Door het wegvallen van OBS Ruitenvelder, dat komende zomer gaat fuseren met OBS De Kinderboom in Slochteren en de toezegging van versterkings- en leefbaarheidsgelden van de NAM en de gemeente, krijgen de inwoners van Froombosch de kans om geheel naar eigen inzicht een nieuw dorpshuis te ontwikkelen. Begin 2020 moet het nieuwe pand er staan, op de plaats van de huidige Ruitenvelder.

Teruglopende ledenaantallen bij de verenigingen, dalende inkomsten bij het dorpshuis en basisonderwijs dat na 125 jaar ophoudt te bestaan; je zou denken dat Froombosch steeds meer een slaperig oord wordt. Niets is minder waar: ”Juist nu zie je de saamhorigheid versterken.

Er ontstaan spontaan allerlei initiatieven om de leefbaarheid in stand te houden,” aldus Koos Spakman, voorzitter van de Vereniging Dorpsbelangen Froombosch. De activiteitenkalender laat veel leuke evenementen zien: ”We organiseren het komende jaar een pubquiz, Dodenherden­king, de kinderspelweek, kanoën of wadlopen, de Sinterklaasintocht, een kerstknutselmiddag en een kerstborrel,” legt secretaris Ronald Vos uit. ”In 2019 zetten we in op bewonersbelangen, zoals verkeersveiligheid en staat er weer een dorpsdag op de agenda, waarvoor een groep vrijwilligers al druk bezig is om een aantrekkelijk programma te organiseren.” En er zijn nog meer plannen voor activiteiten.

”Vereniging Dorpsbelangen faciliteert en ondersteunt vrijwilligers graag bij de uitvoering ervan; juist ook voor kleine projecten, die niet enorm veel organisatietijd kosten. Hierdoor wordt de drempel lager om iets te doen en hou je een breed publiek betrokken bij de evenementen in je dorp.”

Toch waren er zorgen toen bekend werd dat in de zomer van 2019 het basisonderwijs zal verdwijnen uit Froombosch. Spakman: ”Als een dorpsschool met zoveel historie dicht moet zijn er natuurlijk emoties, maar als je daarin blijft hangen kom je niet verder.” De vraag rees wat te doen met het dorpsgebouw? Vereniging Dorpsbelangen en Stichting Ruitenvelder, de beheerder van het pand, zijn hierop samen om de tafel gegaan. ”We zagen kansen in de situatie om het dorpsgebouw nieuw leven in te blazen,” zegt Martijn Klok.

Hij is één van de leden van de werkgroep die zich bezig houdt met de invulling en aankleding van de Ruitenvelder 2.0. ”We hebben een aantal bewonersavonden georganiseerd om te brainstormen hoe we de leefbaarheid en levendigheid van het dorp in stand kunnen houden, en welke rol een dorpshuis daarin moet spelen. Tijdens die sessies hebben we enorm veel input gekregen.” Op dat moment was nog niet duidelijk of de Ruitenvelder zou worden versterkt of opnieuw opgebouwd. Klok: ”De gemeente kwam toen met een financiële handreiking in de richting van nieuwbouw dat we niet konden weigeren.

De dorpsbewoners hebben nagenoeg unaniem ingestemd met dit voorstel.” De werkgroep heeft nu een plan van eisen opgesteld, waarbij het nieuwe dorpshuis zes functies krijgt, waaronder een Grand Café, zaalruimte en een jeugdhonk. De sporthal komt niet terug. Spakman: ”Zo’n nieuw centrum geeft altijd veel energie. Ik heb er dan ook vertrouwen in dat de exploitatie rond komt en het gebouw door vrijwilligers kan worden uitgebaat.”

Op 14 november presenteert de werkgroep haar conceptplan aan de bewoners. ”Als zij akkoord gaan, dient dit plan, dat op 30 november wordt overhandigd aan de wethouder, als basis om fondsen te werven bij onder meer de provincie,” aldus Klok. De sloop van de Ruitenvelder kan pas beginnen als de school haar deuren definitief heeft gesloten. De ambitie is om het nieuwe gebouw in het voorjaar van 2020 op te leveren.