Gemeente besteedt NPG-gelden aan een breed gedragen lokaal programma

Laatste nieuws

De gemeente Midden-Groningen wil het bedrag van 95 miljoen euro vanuit het Nationaal Programma Groningen gaan besteden aan een Lokaal Programma dat breed gedragen wordt door de samenleving. Met de NPG-gelden wil de gemeente effectief investeren in leefbaarheid en sociaal-economisch toekomstperspectief. Het gaat dan over economie, leefbaarheid, na­tuur en klimaat en sociale weerbaarheid en draagkracht.

Bedrijven, organisaties en inwoners van Midden-Groningen zullen nadrukkelijk en actief betrokken worden bij het bedenken van ideeën, het maken van plannen en het doen van voorstellen. Om dit proces goed te laten verlopen, legt het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad het strategisch kader ’Hart voor Midden-Groningen’ ter vaststelling voor. Dit kader is bedoeld om richting te geven aan het Lokaal Pro­gramma en prioriteiten te stellen.

De basis van het strategisch kader ’Hart voor Midden-Groningen’ bestaat uit vier ambities: Lang en gelukkig leven waar je hart ligt; Open je hart voor Midden-Groningen; Hart voor de jeugd; Hart voor werk. Ze komen deels voort uit recent beleid, dat met allerlei belanghebbenden tot stand is gekomen. Het kader biedt daarbij volop ruimte voor nieuw beleid, ideeën en voorstellen.

De vier ambities worden uitgewerkt met inwoners, bedrijven en organisaties uit Midden-Groningen, zodat de kans op succesvolle projectaanvragen wordt verhoogd. Burgemeester Adriaan Hoogendoorn: ”De toekomst in Midden-Groningen maken we met elkaar, met de inwoners. Dit kader is belangrijk, omdat het zorg draagt voor samenhang in het Lokaal Programma en de gewenste brede samenwerking.

Zo zorgen we ervoor dat het programma ook echt een impuls geeft aan wonen, werken en leven in Midden-Groningen.” Het strategisch kader bevat ook een lijst van criteria waar de projecten en plannen aan moeten voldoen. Enkele kernbegrippen daaruit zijn: effectief, realiseerbaar, het dienen van meerdere doelen, ruimte voor mede-verantwoordelijkheid van inwoners, maatschappelijk belang en een lange termijnperspectief.

In het nieuwe jaar gaat de gemeente bekendheid geven aan het Lokaal Programma en inwoners uitnodigen om projecten en ideeën in te dienen om zo te bouwen aan een nieuw perspectief voor alle Mid­den-Groningers. De gemeente Midden-Groningen krijgt vanuit het NPG in eerste instantie 47,5 miljoen euro om te bouwen aan een nieuw toekomstperspectief. Dit bedrag kan nog groeien met nog eens 47,5 miljoen euro, waardoor het totaal op 95 miljoen euro kan komen. Het NPG is bedoeld om te investeren in de toekomst van de regio die door de effecten van de gaswinning is geteisterd.

Het doel is het verhogen van de brede welvaart in de regio: economie, werken en leren, leefbaarheid en natuur & klimaat. Het NPG staat financieel los van de versterkings- en schadehersteloperatie; daar is eigen financiering voor.

Latest Posts

Aanbevolen

't Bokkeblad Digitaal

Meld u aan voor 't Bokkeblad Digitaal en ontvang 't Bokkeblad elke week in uw mailbox.

Elke woensdag vanaf ± 10.30