☏ (0598) 42 20 70 | 📧 [email protected]

Gemeente biedt extra ondersteuning aan ondernemers

Aanbevolen

Koning bezocht Overschild en Siddeburen

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander heeft woensdagmiddag 27 mei een werkbezoek gebracht aan Overschild en Siddeburen. In Overschild sprak de...

MFC aanwinst voor Siddeburen

Ruim zes jaar nadat het idee werd geboren om in Siddeburen een Multi Functioneel Centrum te realiseren...

Jeugdjournaal maakte reportage bij obs de Springplank

Op woensdag 27 mei werd obs de Springplank in Siddeburen benaderd door het jeugdjournaal. Of ze langs...

De gemeente Midden-Groningen vindt het belangrijk om in deze onzekere tijden ondernemers, maatschappelijke instellingen en werkenden zonder vast dienstverband te ondersteunen. Zij ondervinden de gevolgen van de maatregelen rondom de coronacrisis. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders een aantal maatregelen getroffen om hen tegemoet te komen.

Naast de maatregelen die landelijk worden getroffen, helpt de gemeente ondernemers, instellingen en flexwerkers die nu getroffen worden in hun inkomen. Dit om makkelijker door deze onzekere periode te kunnen komen. De maatregelen zijn een eerste aanzet om op korte termijn een aantal problemen te verminderen.

Burgemeester Adriaan Hoogen­doorn: ”Het coronavirus trekt diepe sporen in de samenleving. Het bedreigt in de eerste plaats onze gezondheid, maar daarnaast ontregelt het ook het maatschappelijke leven. De Rijksoverheid neemt daarom terecht maatregelen om bijvoorbeeld zzp-ers en ondernemers te steunen. Als gemeentebestuur van Midden-Groningen hebben wij gekeken naar onze mogelijkheden om inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, verenigingen enz., op enigerlei wijze te ondersteunen. Want het is enorm belangrijk met z’n allen zo goed mogelijk door deze crisis heen te komen.”

De genomen maatregelen door het college zijn: * Het aanbieden van een betalingsregeling of uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen voor iedereen die in zijn inkomen is getroffen door de coronacrisis; * De aanslag toeristenbelasting tot nader orde aanhouden. Dit geldt voor ondernemers die over het jaar 2019 van de toerist gelden hebben ontvangen; de afdracht aan de gemeente wordt uitgesteld; * De gemeente doet extra haar best om betalingen sneller af te handelen; * Subsidie vooruit betalen bij organisaties in liquiditeitsproblemen; * Prestatie-eisen bij gesubsidieerde organisaties en gecontracteerde zorgaanbieders aanpassen. Door de coronamaatregelen kunnen sommige activiteiten die met gesubsidieerde organisaties zijn afgesproken, niet doorgaan. De gemeente gaat soepel om met deze afspraken; * Het treffen van een regeling voor subsidieverstrekkingen voor activiteiten die in de periode van 16 maart 2020 tot 1 juni 2020 zouden plaatsvinden en waarvoor wel voorbereidingskosten zijn gemaakt; * Reeds ontvangen leges terugbetalen en afzien van nog op te leggen leges voor definitief afgelaste evenementen tot 1 juni als gevolg van de coronamaatregelen.

Wethouder Jaap Borg: ”Met deze extra maatregelen hopen we ondernemers, instellingen en flexwerkers nog meer te ondersteunen in deze onzekere periode. Om inhuurkrachten en flexwerkers zoveel mogelijk aan het werk te houden, doe ik een dringend beroep op ondernemers en instellingen om vooral zoveel mogelijk de diverse regelingen te benutten. En als u niet geraakt wordt door deze crisis, help dan de lokale middenstand en steun hen door de boodschappen en andere (online) inkopen te doen.”

Vanuit het maatregelenpakket van het Rijk zijn er bij BWRI, de sociale dienst van Midden-Groningen, inmiddels 435 aanvragen binnengekomen voor de TOZO (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstan­dige Ondernemers). Hiervan hebben 125 ondernemers of zzp-ers een voorschot ontvangen om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Vooruitlopend op de landelijke regeling heeft de gemeente vanaf 20 maart voorschotten verleend.

Voor meer informatie over alle maatregelen wordt verwezen naar: www.midden-groningen.nl/steunmaatregelen.

Laatste Nieuws

Koning bezocht Overschild en Siddeburen

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander heeft woensdagmiddag 27 mei een werkbezoek gebracht aan Overschild en Siddeburen. In Overschild sprak de...

MFC aanwinst voor Siddeburen

Ruim zes jaar nadat het idee werd geboren om in Siddeburen een Multi Functioneel Centrum te realiseren nadert het gebouw aan de...

Jeugdjournaal maakte reportage bij obs de Springplank

Op woensdag 27 mei werd obs de Springplank in Siddeburen benaderd door het jeugdjournaal. Of ze langs mochten komen om kinderen te...

Fraeylemaborg weer geopend voor publiek

Op Landgoed Fraeylemaborg kan iedereen deze zomer actief aan de slag. Een expositie bezoek kan worden gecombineerd met schilderen in het park, muziek maken...

Officiële opening MFC Siddeburen uitgesteld

Na de oplevering door Fledderman Bouw half april jl. en verdere afwerking en inrichting is het nieuwbouwgedeelte van het Multi Functioneel Centrum Siddeburen inmiddels...
- Advertisement -

Meer zoals dit

X