Aan de boorden van het Schildmeer is de afgelopen periode beroering ontstaan nadat drie monumentale paardenkastanjes waren omgezaagd. ”Dit had niet mogen gebeuren,” erkent wethouder Jan Jakob Boersma. ”We zullen ervoor zorgdragen dat er nog deze lente nieuwe bomen worden geplant.”

De beschermde bomen gingen tegen de vlakte tijdens kapwerkzaamheden op het perceel van Sportschool Gym Xtra Fit aan de Damsterweg in Steendam, het voormalige terrein van Restaurant ’De Koperen Scheepshoorn’ en het aanpalende surfcentrum.

De wethouder benadrukt dat de eigenaar geen blaam treft. ”Kap van eigen bomen mag in onze gemeente vergunningsvrij. Bezitters zijn echter wel verplicht om te checken of er geen exemplaren op de gemeentelijke lijst van ’waardevolle en monumentale bomen’ staan.” Volgens Boersma heeft de eigenaar zich aan die verplichting gehouden.

Dat het toch fout ging lijkt een typisch geval van de Wet van Murphy. ”Op 29 oktober is bij ons de melding geregistreerd dat er nogal rigoureus gekapt werd op het perceel aan de Damsterweg 32,” blikt Boersma terug. ”De eerste ambtenaar die hier normaal naar kijkt was op vakantie, diens vervanger was ziek.” De medewerker beleidsuitvoering van IBOR die de zaak vervolgens oppakte, werkte voor de gemeentelijke herindeling bij de gemeente Menterwolde.

”Hij kende de situatie dus niet exact, heeft het register nagekeken en geconstateerd dat er op het perceel van nummer 32 geen waardevolle en monumentale bomen staan.” Hierna is de kapploeg verder gegaan met het omzagen van de populieren.

Drie weken later kwam er bij de gemeente opnieuw een melding binnen, nu dat er drie monumentale paardenkastanjes tegen de vlakte waren gegaan. Boersma: ”De eerste beleidsuitvoerder was in­middels weer aan het werk en is ter plaatse poolshoogte gaan nemen. Hij constateerde dat deze bomen op Damsterweg 30 waren geregistreerd.

Vier waardevolle wilgen, die ook op het terrein staan, konden gelukkig worden gered. Doordat het terrein van ’De Koperen Scheepshoorn’ en het surfcentrum na de sloop tot één perceel is samengetrokken, is de situatie over de nummering onduidelijk geworden,” aldus de wethouder, die danig met de kwestie in zijn maag zit. ”Het is uiterst ongelukkig en vervelend dat het zo is gelopen, maar het is echt een optelsom van toevalligheden geweest die tot het misverstand hebben geleid.

In de ruim twintig jaar dat we het bomenregister bijhouden is het nog nooit fout gegaan. Dit is voor ons ook een leermoment: we moeten in de toekomst nog zorgvuldiger te werk gaan.” De gemeente belooft op eigen kosten drie nieuwe bomen te planten. ”De kastanjes die er stonden hadden een bloedingsziekte. Ze hadden allicht nog wel een jaar of tien kunnen staan, maar hadden uiteindelijk toch moeten worden gekapt. We herplanten nu drie bomen die resistent zijn tegen deze ziekte. Welke dat worden onderzoeken we nog.”