Afgelopen vrijdag maakte de voltallige gemeenteraad en het college van Midden-Groningen een busrit door de eigen gemeente, waarbij de gevolgen van de gaswinning centraal stonden. Het gezelschap eindigde in Overschild, waar het in dorpshuis De Pompel werd bijgepraat over de voortgang van het versterkingsprogramma. Overschild is het eerste dorp in onze gemeente waar de versterkingen zullen plaatsvinden.

Bij monde van wethouder Anja Woortman en gemeentesecretaris Henk Mulder gaf het college aan de inwoners zowel op collectief als individueel niveau te willen bijstaan. Omdat misschien wel de helft van de woningen in het dorp zal worden afgebroken en vervangen door nieuwbouw, dreigt de ingrijpende versterkingsoperatie het karakter van het dorp grondig te veranderen.

Derhalve heeft Midden-Groningen nu stedenbouwkundige en landschapsarchitect Winy Maas van het gerenommeerde bureau MVRDV aangetrokken. Hij gaat samen met de bewoners een plan samenstellen over hoe Overschild er na de versterking uit moet zien. Ook komt er een pool van vijf Groninger architecten die de dorpsbewoners individueel kunnen ondersteunen. Architect Waas en de Schildjers hopen hun visie nog voor de zomer klaar te hebben.

Die dient vervolgens als input voor het definitieve toekomstplan. Gert de Vries van de Dorpsbelangenwerk­groep Versterking Overschild (DVO) is content met de betrokkenheid van de nieuwe gemeente bij het dorp. Hij juicht ook de komst van de architecten toe, al pleit hij tegelijkertijd voor juridische en sociale bijstand. Hoe het architectenplan in de praktijk zal worden uitgevoerd blijft volgens De Vries ook nog een vraag. ”We kunnen nog zo’n mooie visie ontwikkelen, uiteindelijk zijn bijna alle huizen in Overschild eigen bezit en kunnen mensen dus hun individuele keuzes maken.”