De gemeente Slochteren is door de provincie Groningen aangewezen als eerste pilotgemeente waar kleine windmolens geplaatst mogen worden in het buitengebied. Dit houdt in dat zo’n windmolen binnen een zone van maximaal 25 meter rond een bouwperceel mag staan of het moet onderdeel zijn van een lokaal energie-initiatief. De pilot moet uitwijzen of er behoefte is aan dit type windmolen op deze locaties. In de gemeente Slochteren gaat het om een EAZ-windmolen met een maximale ashoogte van 15 meter. De windmolen komt buiten het bouwperceel te staan bij een agrarisch ondernemer aan het Eemskanaal bij Overschild.

De provincie Groningen geeft in haar huidig beleid alleen maar toestemming voor het plaatsen van kleine windmolens in stedelijk gebied. De gemeente Slochteren is positief gestemd over het besluit van de provincie. Wethouder Jan Jakob Boersma: ”Wij zien het belang om de transitie naar duurzame energie te ondersteunen. Deze pilot geeft ons de mogelijkheden hiervoor en sluit aan op ons beleid dat wij met de gemeente Menterwolde hebben opgesteld. Samen met lokale energie­coöperaties gaan we kijken of er nog meer mogelijkheden zijn om de energietransitie vorm te geven. We zijn hierover al in gesprek. Ook als de gemeente Slochteren per 1 januari 2018 opgaat in de nieuwe gemeente Midden-Groningen is duurzame energie een belangrijk thema en gaan wij waar mogelijk gebruikmaken van deze pilotstatus.”

Naast de pilot met kleine windmolens rond een bouwperceel biedt de provincie in deze pilot ook de optie om windmolens tot maximaal 15 meter te plaatsen in een park- of lijnopstelling. Dit moet dan in samenwerking met een lokaal initiatief en staat onder begeleiding van de provincie. Naast de gemeente Slochteren is er nog plek voor andere ge­meenten om ook mee te doen als pilotgemeente voor kleine windmolens.