Gemeente stuurt 7.600 enquêtes over dienstverlening

Laatste nieuws

De gemeente Midden-Groningen is afgelopen vrijdag begonnen met het versturen van in totaal 7.600 en­quêtes naar inwoners en medewerkers. De gemeente wil zo meer informatie krijgen over wat zij vinden van de dienstverlening van de gemeente en hoe ze over de ge­meente denken. ”Een belangrijk onderzoek voor ons,” aldus burgemeester Adriaan Hoogendoorn, ”om zo maximaal te kunnen leren van opvattingen die er bij onze inwoners leven. We roepen dan ook iedereen op, die aangeschreven wordt, om mee te doen!”

Bijna iedere inwoner, ondernemer of organisatie heeft wel eens met de gemeente te maken. En dat kan heel divers zijn: b.v. je wilt trouwen, hebt een vergunning nodig, wilt budgetadvies of je moet snel een paspoort hebben. De gemeente is verantwoordelijk voor bijna 400 producten en diensten en die zijn niet allemaal eigentijds. Het gaat ook niet altijd goed. Daarom vraagt de gemeente via in totaal 7.600 enquêtes haar inwoners en medewerkers naar hun me­ning. Dat gebeurt op basis van een steekproef. In totaal worden 6.800 exemplaren naar inwoners verstuurd en 800 worden onder de medewerkers verdeeld, waarbij ook het college en de raadsleden meegerekend zijn.

De vragen in de enquête gaan in op het contact met de gemeente en de fysieke en digitale dienstverlening. Zo worden mensen uit de steekproef bijvoorbeeld gevraagd naar hun ervaring met de website van de gemeente. De verschillende uitkomsten van de bevraagde in­woners en medewerkers legt de gemeente vervolgens naast elkaar om te zien of zij hetzelfde beeld hebben.

Visie op dienstverlening

Tijden veranderen snel, zeker als het om dienstverlening gaat. De gemeente wil er daarom niet zomaar vanuit gaan dat inwoners vandaag de dag meestal tevreden over de gemeente zijn. Als het beter kan, dan staat de gemeente daarvoor open en vraagt om die reden om meningen. Dat gebeurt door deze enquête, maar bijvoorbeeld ook als inwoners langskomen op één van de burgerzakenlocaties. Later dit jaar bevraagt de gemeente met een andere vragenlijst ook bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Deze enquête maakt deel uit van een langer traject waarin de ge­meente haar dienstverlening evalueert. Dit doet zij samen met het Sociaal Planbureau Groningen en CMO STAMM. De uitvoering ge­beurt door CMO STAMM, het kenniscentrum voor sociaal-maatschappelijke vraagstukken in Groningen en Drenthe. Met dit evaluatietraject geeft de gemeente uitvoering aan haar ambitie om in gesprek met de samenleving doorlopend de dienstverlening te verbeteren. De ge­meente wil, onder het motto ’luisteren, leren en groeien’, een mensgerichte dienstverlening bieden, waarin de inwoner, het bedrijf, de organisatie of de collega als klant centraal staan.

Latest Posts

Aanbevolen

't Bokkeblad Digitaal

Meld u aan voor 't Bokkeblad Digitaal en ontvang 't Bokkeblad elke week in uw mailbox.

Elke woensdag vanaf ± 10.30