Het college van Burgemeester en Wethouders van Slochteren is voornemens de gemeentelijke mededelingen richting de burgers in de toekomst alleen nog via de eigen website te communiceren. In 2015 worden de publicaties in deze krant gehalveerd en een jaar later stopt de gemeente Slochteren met de publicaties in ’t Bokkeblad, zo is de redactie van ’t Bokkeblad meegedeeld. Per 1 januari 2014 is de papieren publicatieplicht voor gemeenten vervallen, waardoor het college, uit bezuinigingsoverweging, nu voor deze maatregel heeft gekozen. In de begroting van 2015 schrijft het college: ”De gemeentelijke website is de basis voor de externe digitale communicatie, alles wordt via de website en social media gecommuniceerd.” Tijdens de Algemene Beschouwingen van afgelopen donderdag, waarin de gemeenteraad de begroting besprak, trok CDA-fractievoorzitter Fré Bos fel van leer over dit voornemen:”Bezuinigen op de communicatie past niet bij een dienstbare overheid. Alles moet maar digitaal. Beseft het college wel dat er nog steeds veel mensen zijn die niet digitaal onderweg zijn? ’t Bokkeblad wordt, plat gezegd, opgevreten. Dit uit kostenoverweging en bezuiniging, terwijl ’communicatie’ voor op de lippen van het college ligt. Wij willen dat we de mensen kunnen blijven informeren, vooral ook de mensen die afhankelijk zijn van een medium als ’t Bokkeblad.”