Met een half jaar vertraging is vorige week een begin gemaakt met de herinrichting van de Slochterhaven. Die zal in twee fases worden uitgevoerd. Door de werkzaamheden verhuist de weekmarkt enige tijd naar de parkeerplaats van ’t Olderloug.

”De Slochterhaven zal na de oplevering weer een duidelijke plek krijgen aan het lint van het Slochterdiep, waarbij een sterke verbinding gemaakt wordt tussen het havengebied en het Erfgoedplein,” aldus wethouder Anja Woortman, die zich verheugt toont over de start van de werkzaamheden. ”Het havengebied krijgt een duidelijke pleinfunctie voor horeca, festiviteiten en de warenmarkt.” Het ontwerp van de nieuwe Slochterhaven is opgesteld door MDL Architecten in opdracht van de gemeente en tot stand gekomen in nauwe samenwerking met een klankbordgroep, bestaande uit lokale ondernemers en omwonenden van het centrumgebied.

Het havenplein wordt straks op­gespannen tussen de twee assen die het gebied kent: de as van het Slochterdiep en die van de Fraeylemaborg. De koppeling met het Slochterdiep wordt letterlijk gemaakt door het neerzetten van een loper die wordt doorgetrokken tot op het Erfgoedplein. Om dit vorm te kunnen geven is in 2016 al een bredere overkluizing van de provinciale weg gerealiseerd. De loper refereert aan de oude kadelijn van de voormalige haven. De loop van het voormalige Slochterdiep krijgt op deze plek een groene invulling met blauw bloeiende vaste planten als verwijzing naar het water.

Het havenplein biedt tevens ruimte aan een wisselend gebruik, zoals de weekmarkt of incidentele evenementen als een rommelmarkt of braderie. Parkeren gebeurt straks enkel nog in de parkeerhavens, die parallel worden gesitueerd aan de Noorderweg. Het terrein van de voormalige gemeentewerf wordt niet meegenomen in de plannen. Woortman: ”Wel onderzoekt een aannemer momenteel de mogelijkheden voor realisatie van een aantal waterwoningen achter de brug. Wellicht dat bij dat plan ook een deel van de gronden van de oude werf worden meegenomen.”

Oorspronkelijk stond de start van de werkzaamheden aan de Slochterhaven gepland rond december 2017 en de oplevering in deze zomer. ”Er zijn geen grote knelpunten geweest die tot de vertraging hebben geleid. De aanbesteding duurde iets langer dan gepland. Daarna hebben we het definitieve ontwerp voorgelegd aan de klankbordgroep. Zorgvuldigheid staat daarbij voorop,” vindt Woortman.

Aannemersbedrijf Koen Meijer BV is vorige week gestart met de werkzaamheden. Die duren tot eind van dit jaar en worden in twee fases uitgevoerd. ”De eerste fase betreft de werkzaamheden tussen de Hoofdweg en de pizzeria. Vanaf half oktober zal het achterste gedeelte worden aangepakt.” Aan de kade komen enkele steigers waar passantenboten kunnen aanleggen. Ook komt er een pannenkoekenschip.

Beide krijgen walvoorzieningen, zoals een aansluiting op water en elektra. De weg en de parkeervoorzieningen worden losgekoppeld van het plein. ”Het havenplein vormt dadelijk dus één element.” De Slochter weekmarkt en de snackwagen krijgen door de werkzaamheden vanaf donderdag 30 augustus tijdelijk een andere standplaats. Beide staan tot naar verwachting half oktober, wanneer de eerste fase is afgerond, op de parkeerplaats van ’t Olderloug aan de Twee Kerspelenweg.

Met de opknapbeurt van de Slochterhaven is de herinrichting van het centrumgebied in een volgende fase beland. De oplevering van het Erfgoedplein was de eerste stap in een groter plan, waarin het monumentale HUBO-pand (Staatsbosbeheer) en de Houtstek (dorpshuis) een nieuwe functie krijgen. Alles samen moet dit leiden tot een duidelijk hart voor het dorp Slochteren, zoals dat in de structuurvisie voor de kern van Slochteren uit 2009 is neergezet. Woortman: ”We zijn met Staatsbosbeheer nog altijd in overleg over de versterking van het pand. In afwachting van de ontwikkelingen in het gasdossier lagen die gesprekken tijdelijk stil.

Nu er meer duidelijk is over de versterkingsopgave hopen we het eindelijk vlot te kunnen trekken. Het pand wordt er ondertussen niet beter op.” De Stichting Houtstek, die zich bezig houdt met de exploitatie van het dorpshuis, maakt volgens de wethouder wel stappen. ”Ik verwacht dat de stichting de begroting snel rond heeft, waarna de aanvraag voor de bouwvergunning kan worden ingediend. Die zullen we dan volgens de normale procedure in behandeling nemen.” Na de renovatie van het voormalige HUBO-pand en de oplevering van de nieuwe Houtstek, krijgt het oostelijk deel van het Erfgoedplein nog haar definitieve vormgeving en is het nieuwe dorpshart van Slochteren een feit.