De eerste zwerfvuil-opruimdag in de gemeente Slochteren is een doorslaand succes geworden. Onder de noemer ”Slochteren Schoon” zijn tientallen kilo’s afval uit sloten en bermen gevist. Ondanks de korte voorbereidingstijd kregen de diverse dorpsverenigingen afgelopen zaterdag zeker vijftig vrijwilligers op de been. Gewapend met prikstokken en vuilniszakken gingen ze op pad. Wethouder Mariska Goeree was één van hen.

Na zich jarenlang gestoord te hebben aan het vele zwerfafval langs de wegen en fietspaden in onze gemeente had Siddebuurster Geert Tamminga begin maart het initiatief opgepakt. Samen met de dorpsverenigingen, de gemeente en ’t Bokkeblad wilde hij er iets tegen doen. Wethouder Mariska Goeree reageerde enthousiast. ”Een dergelijk burgerinitiatief kunnen wij alleen maar toejuichen en zullen we dan ook ondersteunen,” zei de wethouder destijds in ’t Bokkeblad. Ze voegde daad bij het woord. Zo zorgde de gemeente voor veiligheidshesjes en werd de afvalstortplaats langer opengesteld. Zelf schuwde ze het vuile werk ook niet; samen met initiatiefnemer Geert Tamminga ging ze aan de slag langs de Damsterweg tussen Siddeburen en Steendam. ”Ik heb me er over verbaasd hoeveel troep er nog ligt. Als je er met de auto langs rijdt, denk je dat het allemaal nog wel meevalt, maar als je in de bermen en sloten rondstruint valt dat vies tegen,” zei Goeree na afloop.

Tamminga was blij met de grote opkomst. ”Het leeft in de dorpen. In onder meer Harkstede, Kolham en Siddeburen zijn vele zakken afval verzameld. In Steendam had de dorpsvereniging er zelfs een wedstrijd van gemaakt voor de jeugd. Daar werd het strand van het Schildmeer schoongemaakt en het kind dat het meeste afval had verzameld ontving een bokaal. Als het aan de initiatiefnemer ligt, moet de opruimdag een jaarlijks karakter krijgen. ”Eigenlijk waren we nu al een beetje aan de late kant. Het gras groeit alweer, waardoor je niet al het plastic en blik meer kan traceren. Straks wordt er gemaaid met als gevolg dat het achtergebleven zwerfafval wordt versnipperd en definitief in de natuur verdwijnt. Daarom moeten we volgend jaar in maart een dergelijke opruimdag organiseren.”

Tamminga denkt dat Slochteren in 2016 wellicht aan kan sluiten bij het landelijk initiatief ’Nederland Schoon’, waaraan tijdens de afgelopen editie 95.000 vrijwilligers deelnamen. ”We willen dan niet alleen de dorpsverenigingen, maar ook jeugdsozen, sportverenigingen en scholen betrekken bij de opruimwerkzaamheden.” Goeree kan zich daar goed in vinden: ”Hiermee bereik je twee doelen. Uiteindelijk gaat het om bewustwording. Als jongeren zien wat al dat zwerfafval doet, kunnen we een mentaliteitsverandering op gang brengen.” Alle betrokkenen zullen de actie in de komende tijd evalueren, maar dat een nieuwe traditie geboren is, leidt geen twijfel.