Geschiedenis

De geschiedenis van ’t Bokkeblad vanaf 1978…..

Op vrijdag 29 september 1978 zag een nieuw huis-aan-huisblad het licht in ”De Woldstreek”. Journalist en eigenaar Ton Hulst, woonachtig in Denemarken bij Slochteren, liet die vrijdag de eerste editie van ’t Bokkeblad verschijnen: een gratis onafhankelijk huis-aan-huis-blad. Hulst koos voor de naam ’t Bokkeblad, omdat in Groningen kleine huis-aan-huis krantjes bokkebladen werden genoemd. Het was dus een soortnaam, maar Hulst maakte er een eigen naam van. In het begin was de redactie ondergebracht bij Uitgeverij Publimass in Noordbroek, waar Hulst mede-eigenaar van was. Daarvoor werkte Hulst als journalist voor de RONO.

In de startfase had ’t Bokkeblad het moeilijk, zo blijkt ook uit enkele redactionele artikelen in 1978 en 1979. Na zo’n drie maanden was de krant kostendekkend. Met het overnemen van het abonnee-blad ”De Woldstreek” in januari 1980 en daarna het opheffen van het blad, was de concurrentie verdwenen. Vanaf dat moment gingen ook de publicaties van de gemeente Slochteren over naar ’t Bokkeblad. Hierdoor kreeg ’t Bokkeblad ’wat lucht’ en wist het zich tot een gerespecteerd blad te ontplooien, zowel bij de lezers als bij de middenstanders.

Tijdens zijn werkzaamheden voor ’t Bokkeblad op 18 mei 1983 werd Ton Hulst onwel en overleed enkele uren later op 44-jarige leeftijd in het ziekenhuis. Zijn vrouw Petra Hulst nam direct de leiding van ’t Bokkeblad op zich. Na de laatste aanwijzingen van haar man Ton in het ziekenhuis te hebben gekregen, legde ze de laatste hand aan de uitgave van die week met daarin een ’In Memoriam’ over Ton Hulst. Ton liet naast zijn vrouw Petra een gezin met vier (jonge) kinderen na. Voor ’t Bokkeblad was een journalist in hart en nieren heengegaan. Met hulp van anderen wist Petra Hulst, met haar gezin en haar raadslidmaatschap, de voor ’t Bokkeblad moeilijke jaren door te komen.

Eind 1999 schreef de redactie hierover: ”Weet u, ’t Bokkeblad hebben we deze eeuw zo maar in Slochteren gekregen. Nou ja, zo maar: Ton Hulst was de oprichter van ’t Bokkeblad. Een naam die breed bekend is, zij het dat het om een krantje uit de regio gaat. Deze krant heet gewoon echt ’t Bokkeblad, zo bedacht Ton Hulst het 21 jaar geleden. De rasjournalist mocht niet lang genieten van ’zijn kindje’; hij overleed veel te vroeg en veel te jong. Zijn vrouw, Petra Hulst-Krouwel zette het werk van haar man voort. Hulde daarvoor. Had zij niet de energie gehad dit product in ’leven’ te houden, dan waren we met z’n allen ons ’Bokkebladje’ al weer kwijt geweest.”

Eind 1987 nam Petra Hulst-Krouwel het besluit om ’t Bokkeblad van de hand te doen aan haar medewerkers Henk Fokkema (sinds 1 oktober 1983 werkzaam bij ’t Bokkeblad) en Herman Lambeck (sinds 1 november 1984 in dienst van ’t Bokkeblad). Op 1 januari 1988 was de overname een feit.

Met veel enthousiasme wisten beide heren in een relatief korte periode de krant weer op de rails te zetten en er ook weer een financieel gezonde onderneming van te maken. Zo kon het ook zijn dat in 2003 uitgebreid stil werd gestaan bij het 25-jarig jubileum van ’t Bokkeblad.

In juni 2013 was er weer een zwarte bladzijde in de geschiedenis van ’t Bokkeblad. Op 14 juni 2013 overleed, Herman Lambeck, boegbeeld van deze krant, op 54-jarige leeftijd na een korte ernstige ziekte. Hiermee kwam een einde aan een succesvolle samenwerking van bijna 30 jaar.

Huisvesting

Hoofdweg11

Vanaf de oprichting was ’t Bokkeblad gevestigd aan de Zuiderstraat in Noordbroek. Een lang gekoesterde wens om een eigen onderkomen in Slochteren te hebben ging in 1983 in vervulling, toen het pand aan de Hoofdweg 11 in Slochteren, tegenover de Fraeylemaborg, werd aangekocht en betrokken. Nadat Henk Fokkema en Herman Lambeck in 1988 ’t Bokkeblad hadden overgenomen, besloten ze een nieuwe (eigen) locatie te zoeken. Begin 1990 werd het Groene Kruisgebouw (toen nog consultatiebureau) aan de Hoofdweg 4 in Slochteren gekocht. Op 2 april 1990 nam ’t Bokkeblad haar intrek in het nieuwe pand en op vrijdag 20 april 1990 werd een open huis voor lezers en andere geïnteresseerden gehouden.

Anno 2014 is het kantoor van ’t Bokkeblad hier nog steeds gevestigd en kunt u nog steeds zonder aankloppen en zonder afspraak binnen lopen.

.Bokkeblad

Verspreiding en oplage

Vanaf de start in 1978 werd ’t Bokkeblad wekelijks op vrijdag verspreid. Vanaf 6 maart 1980 werd dat veranderd in donderdag. Vanaf 8 januari 1996 wordt ’t Bokkeblad, op verzoek van onze adverteerders, verspreid op woensdag.

In het begin had ’t Bokkeblad een oplage van een kleine 7.000 exemplaren. In de loop der jaren is de oplage gegroeid  naar een aantal van ruim 8.000 in 2005 en zo’n 9.000 stuks in 2010. Op dit moment is de oplage van ’t Bokkeblad ruim 10.000 exemplaren.

Bijzondere gebeurtenissen

Enkele bijzondere gebeurtenissen uit de geschiedenis van ’t Bokkeblad willen we u niet onthouden. Zo werd in 2003 uitgebreid stilgestaan bij het 25-jarig bestaan van deze krant. In nagenoeg alle edities van dat jaar is hier aandacht aan geschonken. Ook de bijzondere ervaringen met de leden van het Koninklijk Huis zijn een vermelding waard. In het bijzonder de kennismaking die Herman Lambeck, op uitnodiging van het gemeentebestuur, mocht hebben met Koningin Beatrix op 16 juni 2009, tijdens de viering van ’50 jaar Gas’. Ook de uitstekende, intensieve en jarenlange samenwerking met de diverse handelsverenigingen van de verschillende dorpen en de gemeente Slochteren is het vermelden waard.

Ook onderstaande gebeurtenis, overgenomen uit ’t Bokkeblad van woensdag 8 juli 1988, is voor ’t Bokkeblad bijzonder waardevol geweest:

’t Bokkeblad op overnamepad: ”Op 1 augustus 1998 neemt Uitgeverij ’t Bokkeblad Drukkerij Tellerlikker in Winschoten over. Dit betekent dat de inwoners van Slochteren en omgeving vanaf die datum voor alle familie- en handelsdrukwerk in Slochteren terecht kunnen. De drukkerij in Winschoten, aan het Oldambtplein, zal onder verantwoording van ’t Bokkeblad, verder gaan als Drukkerij J. Bos. Naast de bedrijfsovername worden ook de vier personeelsleden van de drukkerij door ’t Bokkeblad overgenomen.” Op 1 april 2001 is door diverse omstandigheden de drukkerij verkocht en is besloten om alleen met de uitgeverij verder te gaan. Het verzorgen van handelsdrukwerk voor haar klanten is ’t Bokkeblad wel blijven doen en doet dat nog steeds voor een vaste klantenkring.

Uit ’t eerste Bokkeblad

Nummer één

Een nieuwe krant met een ’oude’ naam: ’t Bokkeblad. Een krant voor Groot-Slochteren, groot in oppervlakte, groot in aantal dorpen, bijna-groot in inwonertal. Een gebied in ieder geval, waarin de afstanden groot zijn en waar je, ondanks de bestuurlijke samenhang, bijna een beetje het ’zicht’ op elkaar kwijt raakt.


Daarom is ’t Bokkeblad er, een bokkeblad in de beste traditie van ’bindend element tussen mensen in een streek’. Een krant, die werkelijk bokkeblad wil zijn, maar dan redactioneel gedegen aangepakt en technisch op de meest moderne wijze vervaardigd. Daar was vraag naar, vandaar dat hier het eerste nummer is.


’t Bokkeblad is een onafhankelijke krant, zonder politieke bindingen, maar met grote belangstelling voor het gemeentelijke politieke toneel. Daarnaast: een bron van nieuws en informatie uit alle hoeken en gaten én van gewoon interessante dingen. Een gezinsblad dus. Huis-aan-huis verspreid, dus ook nog de beste etalage voor de middenstand. En een krant, waarin u inderdaad ook uw bok kunt verkopen.