Op dinsdag 19 september vond aan de Veenweg in Noordbroek een mais- en voederbieten manifestatie plaats. Deze manifestatie was niet alleen bedoeld voor telers, maar ook voor studenten, een mooie kans om in de praktijk kennis op te doen en uit te wisselen. De dag werd georganiseerd door For Farmers Hendrix Noord in samenwerking met Terra, Kamps de Wild en Jong Breider Mechanisatie.

Alle onderdelen waren vrij toegankelijk en ook voor een hapje en een drankje werd gezorgd. Op het programma stonden de volgende onderdelen: precisie landbouw met inzet van drones, uitleg maisrassen door diverse kwekers, gewasbeschermingsproef (welk stadium van spuiten levert de meeste opbrengst), voederbieten, mollenbestrijding en in- en uitkuilmanagement.

Voor telers was er daarnaast gelegenheid hun eigen maisplanten mee te nemen voor een analyse ter plekke. Ook was er de mogelijkheid de module teelt te volgen en daarmee de gewasbeschermingslicentie te verlengen. De organisatie kijkt terug op een geslaagde en leerzame dag voor studenten en telers.