Geert Tamminga is het zat. Het zwerfafval langs de wegen en fietspaden in onze gemeente is de Sibboerster al jaren een doorn in het oog. Samen met de dorpsverenigingen, de gemeente en ’t Bokkeblad wil hij hier nu iets tegen doen. In één van de komende weken moet er een grote schoonmaakactie op poten worden gezet, waaraan alle dorpen kunnen deelnemen. Wethouder Mariska Goeree is enthousiast: ”Zo’n prachtig burgerinitiatief kan ik natuurlijk alleen maar toejuichen. Wij zullen dus alle medewerking verlenen.”

Zwerfafval zorgt alom voor ergernis. Het trekt ongedierte aan en het opruimen kost duizenden euro’s. Afval op straat en in het groen vergaat vaak maar traag. Kauwgom vergaat pas na minstens twintig jaar, een aluminium drankblikje vergaat nauwelijks. Afgelopen week maakte Tamminga foto’s van het zwerfvuil in onze gemeente. ”Langs alle wegen en fietspaden vind je blikjes, plastic flesjes en ander plastic verpakkingsmateriaal. Terwijl ik een tijdje terug van mijn werk in Groningen naar huis fietste, heb ik geprobeerd het aantal plastic flesjes te tellen. Na vijftig stuks ben ik gestopt, maar ik was nog lang niet thuis.” Vorige week heeft Tamminga een uur lang zwerfvuil verzameld langs een weg aan de rand van Siddeburen. ”Er ligt nog veel meer dan je zo op het eerste oog ziet. Het lijkt wel een sterrenhemel. Hoe langer je kijkt hoe meer je ziet.” De Siddebuurster maakt zich oprecht zorgen om het milieu. ”In de zomer wordt er gemaaid met als gevolg dat al het zwerfafval wordt versnipperd en definitief in de natuur verdwijnt.”

Tamminga verwacht dat er voldoende manschappen te organiseren zijn voor een gemeentelijke opruimdag. ”Een aantal dorpsvereniging reageerde al enthousiast. Zij kunnen hun eigen leden optrommelen. De aandacht in ’t Bokkeblad zal ook de nodige mensen op de been brengen.” Een datum is er nog niet, maar volgens de Siddebuurster is er wel haast geboden met de opruimwerkzaamheden. ”We moeten doorpakken. Nu alles nog kaal is, is het vuil makkelijk op te ruimen. Als het voorjaar wordt en het gras weer gaat groeien is het grootste deel niet meer terug te vinden.” Wethouder Mariska Goeree heeft haar medewerking toegezegd. Zij wil zich bijvoorbeeld inzetten om de vuilstort open te zetten tijdens de beoogde opruimdag. ”We gaan het initiatief natuurlijk niet overnemen, maar daar waar we kunnen ondersteunen zullen we dat doen. Het is prachtig om te zien dat burgers dit soort initiatieven ontplooien. Daar staan wij als college vierkant achter.” Om invulling te geven aan zijn initiatief wil Tamminga spoedig met de dorpsverenigingen, verenigingen dorpsbelangen en de gemeente om de tafel. ”Eén en ander vergt natuurlijk enige afstemming. We hopen snel met een datum te komen. De opruimdag zou een jaarlijks terugkerend evenement kunnen worden. Door mensen en organisaties bewust met zwerfafval om te laten gaan, kunnen wij tevens een mentaliteitsverandering op gang brengen.”