De oud-en-nieuw viering in de gemeente Slochteren is traditioneel rustig verlopen. Er hebben zich geen noemenswaardige incidenten voorgedaan. Ook de dorpsfeesten hebben zich in een gemoedelijke sfeer afgespeeld.

Een woordvoerder van de politie sprak maandag van een rustige en vooral gezellige jaarwisseling in de gemeente. De gemeente maakte wel melding van schade door vandalisme, onder andere aan verkeers- en straatnaamborden. De herstelkosten zijn geraamd op 2.000 euro. De afvalbakken in de dorpskernen waren reeds preventief verwijderd. Bij de gemeente zijn bovendien meldingen binnengekomen van verdwenen putdeksels. Aan de achterzijde van sporthal De Springbok in Siddeburen zijn diverse regenpijpen van de gevel getrokken, dan wel opgeblazen. Verspreid over de gemeente zijn enkele gazons beschadigd door brandstapels. De brandweer moest in de oudejaarsnacht vier keer uitrukken voor een brandje, maar in alle gevallen was die snel geblust. De hulpdiensten gaven er blijk van dat de sfeer overal even gemoedelijk was en dat er in geen enkel geval agressie heeft plaatsgevonden jegens de hulpverleners. Het afsteken van vuurwerk heeft in de gemeente Slochteren eveneens niet geleid tot grote incidenten. Bij Meldpunt Vuurwerkoverlast kwamen in totaal veertig meldingen binnen, waarvan meer dan de helft (21) afkomstig uit Harkstede. Vanuit Siddeburen werd twaalf keer melding gemaakt van overlast. De inwoners van Froombosch ondervonden helemaal geen hinder van het vuurwerk en vanuit Kolham kwam slechts één telefoontje binnen. Voor zover bekend zijn er door het afsteken van vuurwerk geen gewonden gevallen.