De Ouderenraad Midden-Groningen heeft op donderdagmiddag 18 april een geslaagd symposium over Ouderenhuisvesting georganiseerd in de Noordsuythoeve in Noordbroek. Ongeveer 70 personen waren aanwezig. Op het symposium werd het woord gevoerd door verschillende sprekers met als eerste wethouder Anja Woortman van de gemeente Midden-Groningen, die aangaf dat dit symposium uitstekend past bij het vervolg van de discussie op de in februari door de raad vastgestelde Woonvisie.

Zij complimenteerde de Ouderenraad met het initiatief om ouderen meer te betrekken bij de vraag hoe zij in de toekomst willen gaan wonen. Daarna hield Hilde van Ree, directeur van de Woningstichting Het Groninger Huis een inleiding over hoe belangrijk wonen en zorg vooral op latere leeftijd zijn en dat het een hele opgave is om goede huisvesting voor ouderen te realiseren. Vervolgens vertelde Peter Prak van de Knarrenhofgroep over het ontstaan en de realisatie van een woonvorm voor senioren, Knarrenhof genaamd.

De Knarrenhofgroep ontwerpt hofjes voor senioren die zelfstandig willen wonen in een levensloopbestendige woning in een beschutte omgeving. Na de pauze hield de voorzitter van de Ouderenraad Midden-Groningen Bert Kolk nog een korte inleiding over de verschillende vormen van wonen voor senioren, waarbij hij ook aangaf wat de voor- en nadelen zijn van de verschillende woonvormen. Het symposium krijgt het komende najaar een vervolg in de vorm van bijeenkomsten in de verschillende dorpen en wijken in Midden-Groningen.