De lokale politieke samenwerking tussen GroenLinks en D66 in de gemeente Slochteren houdt per 1 januari 2017 op te bestaan. Beide partijen zijn vanaf deze datum als zelfstandige fracties vertegenwoordigd in de gemeenteraad.

Fractievoorzitter Gerard Renkema benadrukt dat de partijen in goed overleg uit elkaar gaan. ”We hebben altijd voortreffelijk samengewerkt, maar met het oog op de naderende herindeling is dit een logische stap.” Renkema (D66) zal in het komende jaar een tweemansfractie vormen met Mathieu Paapst, Menno Klaver vertegenwoordigt als éénmansfractie de belangen van GroenLinks. Sinds 2006 waren GroenLinks en D66 als gezamenlijke fractie gepresenteerd in de gemeenteraad van Slochteren. Tot 2014 met twee vertegenwoordigers, maar bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen behaalde GroenLinks/D66 een grote winst, waardoor er in de hui- digeraadsperiode zelfs drie zetels bezet worden door de samenwerkingspartij. Klaver: ”Met drie leden hebben we in de raad een veel sterkere positie gehad dan wanneer we twee om één hadden gezeten. We zijn weliswaar als gemeenschappelijke fractie gekozen, maar we moeten ook naar de toekomst kijken.”

Klaver doelt daarmee op de herindeling. De gemeente Slochteren gaat per 1 januari 2018, samen met Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde, deel uitmaken van de nieuwe fusiegemeente Midden-Groningen. Renkema en Klaver denken dat de weg daar naar toe beter bewandeld kan worden wanneer de wegen van hun partijen gaan scheiden. ”In het komende jaar zal alles gericht zijn op de herindeling. We willen dus nu al de koers volgen van onze eigen partijen,” zegt Klaver. ”Zo kunnen we zorgen voor een geleidelijke overgang.” Renkema bevestigt dat. ”In de klankbordgroep is daar uitvoerig over gesproken; er zijn ook al afzonderlijke partijen voor de gemeente Midden-Groningen op- gericht. De samenwerkingspartij GroenLinks/D66 wordt nu opgeheven. Dan doen we met pijn in het hart. We gaan als goede vrienden uit elkaar.” De opsplitsing van de raadsfractie is slechts formaliteit. Een brief ter kennisname aan de voorzitter van de raad is voldoende om de deling definitief te maken. Hiervoor is geen toestemming van de gemeenteraad vereist.