Donderdag stond de bespreking van het nieuwe coalitieakkoord op de agenda van de raadsvergadering. Ofschoon de inhoud van het akkoord niet ter discussie stond, werd de bezegeling daarvan voorafgegaan door harde woorden van GroenLinks/D66-fractievoorzitter Gerard Renkema. Hij betichte de ChristenUnie van karaktermoord.

Raadsvoorzitter burgemeester Geert-Jan ten Brink opende de vergadering met het voorstel voor een aangepaste agenda in verband met het onlangs gesloten coalitieakkoord tussen Gemeentebelangen Slochteren, ChristenUnie en PvdA. Dat nieuwe akkoord werd nodig nadat collegepartijen Gemeentebelangen en ChristenUnie begin oktober het vertrouwen hadden opgezegd in coalitiegenoot GL/D66. Directe aanleiding was het plotselinge vertrek van wethouder Mariska Goeree, die zich onvoldoende gesteund voelde door haar eigen fractie. Volgens Gemeentebelangen en de ChristenUnie was GL/D66 een onstabiele factor in de coalitie. Een nieuwe partner werd een week later gevonden in de PvdA. GL/D66-fractievoorzitter Gerard Renkema reageerde geschokt op het voorstel van Ten Brink. Hij zei stomverbaasd te zijn dat zijn fractie niet vooraf op de hoogte was gesteld van het voornemen om het coalitieakkoord te bespreken. “Ik verwijt u dat. Het is geen kattenpis waarover we hier vanavond praten.” Tijdens de bespreking van het coalitieakkoord citeerde Niels Joostens (CU) de beroemde woorden van de Franse dichter Edmont Haraucourt. “Partir c’est mourir un peu” (weggaan dat is een beetje sterven). Dat schoot Renkema helemaal in het verkeerde keelgat. “Dit doet denken aan karaktermoord.” Joostens was geraakt door de harde woorden van Renkema en verzocht de GL/D66-voorman om ze terug te nemen. “Ik heb dat met mijn volle verstand gezegd, dus ik neem er geen afstand van,” reageerde Renkema. “Als een wethouder opstapt, om welke reden dan ook, hoeft dat nog geen reden te zijn om direct afscheid te nemen van de coalitiegenoot. Dat noem ik karaktermoord.” Een getergde Joostens trok hierop zijn eigen conclusies. “Wat mij betreft zet dit de zaken nog meer in perspectief. Over hoe u in dingen staat. Over hoe u met mensen denkt om te gaan. Ik heb hier een heel slecht gevoel bij.” Renkema kreeg het laatste woord. “Het is zelfs karaktermoord met voorbedachten rade.” Alle raadsleden stemden uiteindelijk in met het coalitieakkoord.