Het laatste agendapunt van de laatste raadsvergadering van 2016 zorgde nog voor de nodige beroering. Ter tafel lag een wijziging op de afvaltarieven voor 2017. Het college wilde, in aanloop naar de herindeling met Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde per 1 januari 2018, enkele tariefswijzigingen doorvoeren in het kader van de harmonisering. Dat lukte, maar niet zonder slag of stoot.

GroenLinks/D66 sprak van een omgekeerde weg. ”Wij pleiten ervoor om eerst tot harmonisatie van het afvalstoffenbeleid te komen en op basis daarvan een geharmoniseerd kostendekkend afvalstoffentarief vast te stellen,” aldus fractievoorzitter Gerard Renkema. Hij doelde daarmee op gescheiden afvalinzameling, zoals in Menterwolde en Hoogezand-Sappemeer reeds geschiedt. Renkema verweet het college een afwachtende houding en het gebrek aan een luisterend oor. ”Het is de klassieke valkuil: de politiek beslist en meent aldus maatschappelijk draagvlak verkregen te hebben.” Renkema voelt zich al geruime tijd een roepende in de woestijn als het gaat om het scheiden van plastic huisafval: ”Het is een kans voor open doel. Ik ben zeer teleurgesteld in het college en de wethouder.” Ook Gemeentebelangen Slochteren wond zich op over het afvalbeleid. ”Wij zijn niet tegen harmoniseren, maar dit is een verkeerde manier van besluitvorming,” vond GB-voorman Jan Buurke. ”We gaan enkel de tarieven verhogen, maar er ligt geen plan. Waarom gaan we in 2017 niet kijken hoe we ook in Slochteren plastic kunnen scheiden?” Buurke noemde het gebrek aan daadkracht van het college een slecht signaal en een slechte start voor de nieuwe gemeente. Saillant detail is dat Gemeentebelangen-raadslid Nico Stok tot begin juli van dit jaar, toen zijn partij nog deel uitmaakte van het college, zelf portefeuillehouder was, en tweeënhalf jaar verantwoordelijk is geweest voor het afvalbeleid.

”Wij luisteren wel degelijk naar de inwoners,” reageerde een getergde wethouder Anja Woortman op de verwijten. ”Juist omdat wij signalen kregen dat de verschillende tarieven op de aanbrengpunten voor grofvuil discussie opleverde, stellen we voor om over te gaan tot harmonisatie van de tarieven. Afvalscheiding is een politiekgevoelig onderwerp. Daar is tijd voor nodig. Het is aan de nieuwe raad van de gemeente Midden-Groningen om het toekomstige afvalbeleid vast te stellen,” aldus Woortman, die aangaf dat het momenteel heel moeilijk is om plastic afval op een duurzame manier af te zetten, vanwege de lage prijs. ”Ik wil niet enkel voor de bühne gescheiden afval inzamelen; als het plastic uiteindelijk in de fabriek belandt, doe je aan schijnduurzaamheid.” IJsbrand van der Leeuw (PvdA) vond het een non-discussie. ”We hebben het hier niet over het aanpassen van de tarieven, maar over de normale correctie van bestaand beleid. We hebben het ook niet over het afvalbeleid. Dat moet je enkel aanpassen op basis van argumenten. En die argumenten zijn absoluut waardeloos.” Met acht tegen zes stemmen kwam het voorstel uiteindelijk door de raad.

Over de tariefsaanpassingen en het geraamde financiële overschot diende Gemeentebelangen nog wel een motie in. Buurke: ”De opbrengst van afvalstoffen mag niet worden gebruikt als spaarpot. Wij dragen het college op de overschotten in mindering te brengen op de heffing van 2017.” Wethouder Jan Jakob Boersma van Financiën pareerde echter de argumenten van Buurke. ”De afvalstoffenheffing en de begroting zijn al door de raad vastgesteld. Hier heeft Gemeentebelangen ook mee ingestemd. Dit zijn slechts wijzigingen.” Hij gaf toe dat de gemeente geen winst mag maken op afvalstoffen, maar zei de verwachte meevaller te willen gebruiken om de harmonisatiekosten te vergoeden. ”Als je deze meevaller nu ten gunste brengt aan de bevolking, moet je de harmonisatiekosten in het tarief tot uitdrukking laten komen. Dat kon wel eens aardig tegen elkaar wegvallen.” Boersma had hiermee de raad overtuigd, waardoor de motie van Gemeentebelangen bij voorbaat kansloos was. Nota bene Gerard Renkema adviseerde Buurke dan ook om deze in te trekken, maar die was dat niet van plan. De motie werd door de raad vervolgens met elf tegen drie weggestemd.