Afgelopen vrijdag zegden Gemeentebelangen Slochteren en ChristenUnie het vertrouwen op in coalitiegenoot GroenLinks/D66, nadat wethouder Mariska Goeree een paar dagen eerder plotseling opstapte. Zij voelde zich onvoldoende gesteund door haar eigen fractie. GL/D66-fractievoorzitter Gerard Renkema is verbijsterd. ”Je hoeft het toch niet altijd eens te zijn?” Deson­danks hoopt hij op een doorstart.

In een interview met ’t Bokkeblad reageert Renkema op de kritiek van Goeree dat haar eigen fractie nooit echt uit de oppositiestand zou zijn gekomen. ”Wij hebben nooit in termen van ’wij’ of ’zij’ gedacht. Niet toen wij nog géén onderdeel uitmaakten van het college, maar ook niet nu we daar wél onderdeel van uitmaken.” Hij kan niks met de termen ’coalitie’ en ’oppositie’. ”Wij geloven daar niet in. Als er dan toch onderscheid gemaakt moet worden, hebben wij het liever over college- en niet-collegepartijen.” Renkema vervolgt: ”Als in de discussie argumenten van niet-collegepartijen naar vo­ren komen die er toe doen, dan omarmen wij die. En als een collegepartij argumenten naar voren brengt waar wij ons niet in kunnen vinden, dan zeggen wij dat ook. Omgekeerd verwachten wij hetzelfde. Het gaat ons erom dat we tot een zo goed mogelijk besluit komen. Maar onze open houding is blijkbaar erg lastig voor de andere collegepartijen.”

Menno Klaver, raadslid namens de combinatiepartij, noemt het besluit van Gemeentebelangen en ChristenUnie om GL/D66 uit de coalitie te zetten ”verbazingwekkend”. Volgens hem heeft zijn fractie ”altijd netjes volgens het coalitieakkoord gehandeld”. Renkema vult hem aan: ”Wij zijn in de discussie nooit ongenuanceerd geweest. We willen alleen ook de niet-collegepartijen bij de discussie betrekken. Dit allemaal ter bevordering van de kwaliteit van de besluitvorming. Zonder wrijving geen glans.” De kritiek van Goeree, dat ze zich niet gesteund voelde door haar eigen achterban, begrijpt Renkema niet. ”Dat is een belevingskwestie. Mariska had zich als wethouder heel goed ontwikkeld. Ze was zeer betrokken, maar soms gaat het ook om politieke flexibiliteit.” Dat mist Renkema ook bij wethouder Stok. ”Toen wij voor het zomerreces het amendement over het wegenonderhoudsplan van de niet-collegepartijen steunden, was Stok zo boos dat hij overwoog om af te treden. En dat terwijl het amendement volgde op een motie van nota bene collegepartij ChristenUnie.” De kritiek dat de partij geen eenheid zou zijn, wijzen ze pertinent van de hand. ”We zijn allemaal heel verschillende mensen. Op inhoud zijn we het heus niet altijd eens. Dat moet ook kunnen,” zegt Klaver, ”maar we zijn twee partijen die prima samen passen.”

Renkema en Klaver hopen nog op een doorstart van de huidige coalitie. ”We hebben een prima kandidaat-wethouder op het oog en gaan dus het liefst door in de huidige samenstelling. Dát is ook politiek!”