Traditiegetrouw werden er afgelopen vrijdag, een dag voor Koningsdag, de Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt. In de gemeente Midden-Groningen waren er maar liefst 11 onderscheidingen, waarvan 6 in het verspreidingsgebied van ‘t Bokkeblad. In een volle theaterzaal in Het Kielzog te Hoogezand was aan burgemeester Adriaan Hoogendoorn als afgevaardigde van de koning de eer om de versierselen, horende bij de Koninklijke Onderscheidingen, op te spelden.

In het bijzijn van partners, kinderen, kleinkinderen en overige relaties deed hij dit op alfabetische volgorde, om één en ander overzichtelijk te houden.

Zo was het de heer A. Benning die als eerste op het podium mocht komen. Hij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Hoogendoorn kwalificeerde de voormalig bakker uit Siddeburen als: “Iemand die zich geruime tijd voor de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd. Met name als direct contactpersoon van maatschappelijke organisaties was hij de verbindende persoon.”

Een bijzondere onderscheiding was er voor de heer S.L. De Blaauw uit Slochteren, hij werd onderscheiden tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Om in aanmerking te komen voor een benoeming tot Officier in deze orde spelen bedrijfsmatige en maatschappelijke verdiensten op internationaal niveau een rol.

De heer De Blaauw heeft zich gedurende zijn carrière bijzonder ingezet voor het behoud van en het onderzoek naar nationaal en internationaal religieus erfgoed. Hij wordt gezien als één van de internationale experts met betrekking tot dit erfgoed, die wereldwijd erkenning geniet.

Iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd en iemand die werkzaamheden heeft verricht die voor de samenleving een bijzondere waarde hebben.

De heer F. Van der Leij uit Zuidbroek werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij ontving deze onderscheiding voor de geruime tijd dat hij zich heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd, vooral op het gebied van van de vrijwillige activiteiten. Zo deed hij vanaf 1981 onder andere vrijwilligerswerk voor de voetbalvereniging CVSB, nu SC Scheemda, als elftalleider en bestuurslid.

Mevrouw H. Lok-Hordijk uit Slochteren werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau voor haar werk als pleegouder, al sinds 1999, en is zij daarnaast ook gastouder voor kinderen uit Tsjernobyl en sinds 2003 lid van de gastoudercommissie van de Stichting Hulp Tsjernobyl Kinderen Siddeburen.

De heer H. Menninga uit Harkstede is benoemd tot Ridder in de orde van Oranje Nassau, dit betreft de 5e graad in deze orde. Hij heeft zich meer dan 25 jaar als voorzitter vrijwillig ingezet bij het Nederlands Handbal verbond. Verder heeft hij diverse bestuursfuncties gehad bij Landschaps­beheer Groningen, hij was één van de architecten van een nieuw subsidiestelsel.

Ook is hij medeoprichter en heeft hij in het bestuur gezeten van Stichting De Houtstek en tegenwoordig nog als voorzitter van Stichting Landgoed Fraeylemaborg. Hier heeft de heer Menninga zich met hart en ziel voor ingezet en nog steeds. Verder zet hij zich samen met zijn vrouw in voor Gambiaanse kinderen en sponseren ze inmiddels 75 kinderen die daar nu naar school kunnen.

Mevrouw L. Ter Veld-Meinema kreeg de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau voor haar betrokkenheid bij anderen en belangeloze vrijwillige inzet bij velerlei activiteiten.

Ze is een persoon die altijd voor een ander klaarstaat, wat soms ten koste gaat van haar gezin. Mevrouw Ter Veld-Meinema wordt gezien als het boegbeeld van de school-dorpskrant “De Ruitentikker”, waar ze 24 jaar in het bestuur heeft gezeten. Want mevrouw Ter Veld-Meinema was “De Ruitentikker”. Voorts is zij al 17 jaar lid van de Zonnebloem, afdeling Slochteren, waarvan al 12 jaar als secretaris.

Buiten de gehuldigden in Hoogezand waren er ook twee Wagenborgers die zich mochten laten onderscheiden tot Lid in de orde van Oranje Nassau.

De heer Bierma is vanaf 1995  scheidsrechter geweest voor de KNVB en gelijktijdig lid van de scheidsrechtersvereniging. Op 31 mei 2017 floot hij zijn afscheidswedstrijd in Siddeburen. Hij was gedurende een groot aantal seizoenen actief bij voetbalvereniging Wagenborgen.

Daarnaast houdt hij zich vanaf 2010 als coördinator van de Werkgroep Begraafplaats Groot Bronswijk bezig met het opknappen en onderhouden van de begraafplaats van de voormalige Stichting Groot Bronswijk.

De heer Koopmans is vanaf 1980 tot heden betrokken bij de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Eems-Dollard. Hij was mede-initiator van de Cantorij Wagenborgen. Op dit moment is hij voorzitter van de kerkenraad van de inmiddels gefuseerde Protestantse Gemeente Eems-Dollard.

Daarnaast is hij mede-auteur van meerdere herdenkingsboeken over Groot Bronswijk en als lid van Lentis Erfgoed en de werkgroep herdenking Joods monument Groot Bronswijk betrokken bij de jaarlijkse herdenking van de Joodse oorlogsslachtoffers.