Herindelingsproces Midden-Groningen verloopt volgens planning

62

”Het is misschien saai nieuws, maar we liggen op koers,” zei beoogd gemeentesecretaris Henk Mulder van de nieuwe gemeente Midden-Groningen woensdag 28 juni met ingehouden trots. ”Er moet ongelooflijk veel gebeuren, maar vooralsnog lopen de voorbereidingen volgens planning. Wanneer drie gemeenten moeten omvormen naar één gemeente, moeten enorm veel zaken worden geharmoniseerd. Dat is erg spannend. Als we op 2 januari van start gaan, moet alles het wel gewoon doen.

Het is een operatie met een haast militaire precisie.” Mulder doelt hiermee niet alleen op administratieve- en automatiseringsprocessen, maar bijvoorbeeld ook op het afstemmen van werkwijzen, het gelijktrekken van procedures en het meest essentiële, de beleidsprocessen. ”Dat is een belangrijke les die wij hebben geleerd uit voorgaande herindelingen van andere gemeenten. We zijn op de goede weg, maar er blijft altijd een risico dat er toch iets mis gaat.” Volgens de herindelings-projectleider wordt de planning echter goed gevolgd. ”Dat komt mede doordat de herindeling door alle drie colleges breed gedragen wordt.

Er is een goed bestuurlijk klimaat geschapen. Dat is een uitstekende basis.” Toch maakt Mulder zich ook zorgen. ”We vragen wel heel veel van onze ambtenaren. Zij zitten midden in een herplaatsingstraject en horen eind juli op welke plek ze terugkomen in de nieuwe organisatie. Vanaf 1 september gaan de nieuwe teams al operationeel, zodat ze tot 1 januari, als de herindeling definitief is, al kunnen oefenen. De teams worden na de zomer geplaatst op één van de drie huidige locaties.

Ondertussen blijft de winkel gewoon open en zullen de ambtenaren hun huidige taken eveneens blijven uitvoeren. Dat is een zware last, daar zijn we ons terdege van bewust.” Mulder vertelde voorts dat er geen banen zullen verdwijnen. ”We hebben dadelijk meer functies dan dat we nu aan personeel in vaste dienst hebben. Dat komt doordat we in de afgelopen twee jaar geen nieuwe mensen hebben aangenomen. Toch is het voor alle medewerkers spannend waar ze terecht komen en welke taken ze krijgen.”