De werkzaamheden aan en rond het Slochterdiep vorderen volgens plan. Aannemer en adviesbureau Arcadis is tevreden over de voortgang en de resultaten. Aan het eind van de zomervakantie wordt de weg tussen Lageland en de Slochtersluis opnieuw geasfalteerd. De gehele oplevering van het herinrichtingsproject zal naar verwachting eind van dit jaar plaatsvinden.

”Vanaf de winter zijn er weer verschillende werkzaamheden uitgevoerd. In het gehele projectgebied van het Slochterdiep en haar zijtakken zijn we doorgegaan met het plaatsen van houten damwanden, het aanbrengen van stortsteen en een onderwatertalud,” zegt omgevingsmanager Hans Pohlmann. ”In het Slochterdiep is bovendien gebaggerd.” In het voorjaar hebben er inrichtingswerkzaamheden plaatsgevonden in het natuurgebied nabij het Rijpmakanaal en in het natuurgebied nabij Woudbloem. Pohlmann: ” In de tweede helft van het jaar gaan we verder met de werkzaamheden die reeds in gang zijn gezet. We zullen het gebied bij Woudbloem en bij de Scharmer Ae verder afwerken. Daarnaast zullen er op diverse plaatsen kadewerkzaamheden plaatsvinden, om de kades af te werken op de juiste kerende hoogte. Langs het Slochterdiep zal bovendien onderwaterstortsteen worden aangebracht. Op het reeds aangebrachte zand brengen wij onderwaterstortsteen toe om uitspoeling te voorkomen.”

Op het wegvak tussen Lageland en de Slochtersluis is vorig jaar een nieuwe onderlaag aangelegd. ”De oude asfaltlaag is toen deels gefreesd en door middel van menggranulaat is de benodigde hoogte aangebracht. Het wegdek is vervolgens verbreed en daarna is de onderlaag aangebracht,” stelt Pohlmann. ”Sindsdien lag er alleen een asfaltonderlaag op dit tracé. Omdat de grond in de kade en bij de nieuwe verbreding zich nog moet ’zetten’, is gewacht met de afwerking. Op dit moment worden voorbereidingen getroffen voor het aanbrengen van asfaltwapening, de tussenlaag en de bovenste deklaag van de weg.” Vanaf 22 augustus tot 4 november zal hierdoor het rijverkeer tussen Lageland en de Slochtersluis zijn gestremd. De woningen en de percelen langs het Slochterdiep blijven bereikbaar, zowel met de fiets als met de auto.

De werkzaamheden aan het Slochterdiep en haar zijtakken startten half april vorig jaar. Eind van dit jaar moeten visvriendelijke oevers zijn gerealiseerd ten gunste van de ecologische waterkwaliteit en de kades zijn verhoogd en versterkt voor de veiligheid tegen overstromen. Pohlmann: ”De gemeente Slochteren is dan wéér een prachtig stuk natuur rijker.”