Het internationale voorleesproject van CBS De Zonnewijzer in Siddeburen heeft dit jaar als thema de internationalisering. Het bijzondere aan dit project is de uitwisseling die de school heeft met Ethiopië, zowel tussen de leerlingen als tussen de leerkrachten. Over en weer wordt kennis over het interactieve voorle- zen gedeeld. Daarnaast wisselen de leerlingen zelf contacten uit door middel van brief- en mailwisseling en via Skype. Op dinsdag 15 oktober werd in dit kader een musical opgevoerd door de kleuters van de school. Het thema van de musical was ’Kikker gaat op wereldreis’. De kinderen hadden hun rol goed ingestudeerd en waren prachtig gekostumeerd. De voorstelling trok dan ook veel belangstellenden die gekluisterd toekeken hoe Kikker via o.a. Engeland, China en Marokko uiteindelijk in Ethiopië belandde.