☏ (0598) 42 20 70 | 📧 [email protected]

Huisartsenzorg in tijden van Corona (Ingezonden mededeling)

Aanbevolen

Koning bezocht Overschild en Siddeburen

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander heeft woensdagmiddag 27 mei een werkbezoek gebracht aan Overschild en Siddeburen. In Overschild sprak de...

MFC aanwinst voor Siddeburen

Ruim zes jaar nadat het idee werd geboren om in Siddeburen een Multi Functioneel Centrum te realiseren...

Jeugdjournaal maakte reportage bij obs de Springplank

Op woensdag 27 mei werd obs de Springplank in Siddeburen benaderd door het jeugdjournaal. Of ze langs...

Geachte mensen/patiënten van de huisartsenpraktijken van “De Slochterkring”.

Iedereen krijgt te maken met Corona. Dit heeft op vele vlakken grote gevolgen voor ons allemaal. Het heeft ertoe geleid dat ook de zorg vanuit de huisartsenpraktijken van “De Slochterkring” heel anders georganiseerd is voor de komende periode. Dat vraagt een enorme inspanning van ons allen. We vragen om uw begrip, medewerking, improvisatievermogen en geduld. We zullen het samen met u moeten zien te klaren.

Wat gaat er anders?

We leveren uitsluitend medisch noodzakelijke zorg. Dit proberen we samen zo goed mogelijk te doen. We proberen waar het kan u telefonisch, met behulp van beeldbellen (waar dat kan) of per mail hulp te bieden. U kunt gebeld worden door één van de medewerkers van uw huisartsenpraktijk: de assistente, de praktijkondersteuner of de huisarts. We kunnen alleen in hoogst noodzakelijke situaties aanvullend onderzoek aanvragen: denk bijvoorbeeld aan bloed-

onderzoek of een röntgenfoto. Visites worden in noodzakelijke gevallen afgelegd. Het kan zijn dat degene die u bezoekt beschermende kleding draagt. Dit om zichzelf en u te beschermen.

Waarom deze maatregelen?

We streven er op deze manier naar, het aantal directe patiëntencontacten tot een minimum te beperken. Dit om zo verdere verspreiding te vertragen, zodat ons zorgsysteem het aankan. Iets, waar we nu allemaal bij gebaat zijn.

          ALGEMENE ADVIEZEN

Voor iedereen geldt: blijf thuis bij 1 van deze klachten:
Verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen of koorts: > 38 C.
U wordt bij deze klachten niet getest. Blijf thuis totdat u 24 uur geen klachten meer hebt. U hoeft de huisarts niet te bellen.
Bel de huisarts wel als 1 of 2 van deze punten wel voor u kloppen:
U heeft koorts EN u wordt steeds zieker of ademt steeds moeilijker.
U bent ouder dan 70 of u heeft een chronische ziekte EN u heeft koorts met hoesten/niezen of moeilijk ademen.
Kom in deze gevallen niet zonder overleg naar de huisartsenpraktijk toe: maar bel!
Maatregelen om verspreiding te beperken:
Was uw handen goed en regelmatig met zeep.
Nies en/of hoest in uw elleboog, gebruik papieren zakdoekjes.
Geef anderen geen hand. Houd afstand van elkaar: minimaal 1.5 m.

Kwetsbare patiënten en ouderen:

We gaan er druk mee aan de slag deze mensen actief telefonisch vanuit de praktijken te benaderen, om zo in te schatten of er voldoende zorg en ondersteuning voor hen geregeld is. Het kan soms voorkomen dat we daarbij nog wat extra medische vragen zullen stellen. Ook kan er naar contactgegevens van iemand uit uw persoonlijke omgeving gevraagd worden. Momenteel bezien we hoe andere mensen, die een handje kunnen helpen, ons in de zorg voor u zouden kunnen ondersteunen.

Op de praktijk zelf:

Moet u toch op de praktijk komen: bijvoorbeeld voor iets wat toch aldaar beoordeeld moet worden of om medicatie te halen; volgt u dan alstublieft de telefonisch doorgegeven instructies en/of de instructies rondom de toegang tot uw praktijk en in het praktijkpand. Ook hier kan het zijn dat onze medewerkers beschermende maatregelen moeten nemen.

Tot slot:

De informatie kan soms in snel tempo veranderen. Houd daarom de website van uw praktijk in de gaten. Voor algemene aanvullende, betrouwbare informatie kunt u raadplegen: www.rivm.nl of www.thuisarts.nl. Het wordt een inspanning die van ons allemaal, voor een langere periode, veel vraagt. Respecteer elkaar erin alstublieft. Let wat extra op elkaar en help elkaar waar nodig.

Namens alle teams van de huisartsenpraktijken van “De Slochterkring”

• Praktijk Fey & v/d Wal, Slochteren         • Praktijk Sluijs-Gerrits, Hellum

• Praktijk Smelik. Harkstede                       • Praktijk Takens, Siddeburen

• Praktijk Linmans-Ensing, Ten Boer         • Praktijk Gerrits, Woldendorp

• Praktijk De Jonge, Ten Boer                     • Praktijk Rezelman, Wagenborgen

• Praktijk Van Beukering, Garmerwolde

Gemeente past dienstverlening aan i.v.m. coronavirus

MIDDEN-GRONINGEN

Het coronavirus houdt ons land in de greep. ”Om als gemeente onze be­langrijkste dienstverlening zo goed mogelijk op peil te kunnen houden, hebben wij een aantal maatregelen moeten treffen. Daarover hebben wij de afgelopen da­gen gecommuniceerd,” aldus burgemeester Adriaan Hoogendoorn. ”Het betreft hier o.a. het tijdelijk sluiten van het voormalig gemeentehuis in Muntendam, de Gemeentelijke Kredietbank en de locaties van de BWRI aan de Molenraai en De Vosholen in Sappemeer voor zowel medewerkers, als publiek.”

Gewijzigde dienstverlening

De dienstverlening van Burgerzaken (bijvoorbeeld identiteitsbewijzen, rijbewijzen, aangifte geboorte of overlijden) vindt met de sluiting van het loket in Muntendam uitsluitend plaats in Hoogezand en Slochteren. Tot 6 april, de voorlopige termijn die onze regering heeft genoemd in deze coronacrisis, gaat de inzameling van afval voorlopig ongewijzigd door, met uitzondering van het ophalen van textiel. De afvalbrengpunten zijn tijdens de gebruikelijke openingstijden geopend. De dienstverlening van BWRI vindt plaats op de locatie aan de Haydnlaan 2 in Hooge­zand.

Gemeentelijke Kredietbank

De locatie van de Gemeentelijke Kredietbank, Kerkstraat 38a in Hoogezand, is  eveneens gesloten. De GKB is telefonisch bereikbaar tijdens de gebruikelijke spreekuren. De uitbetalingen (uitkeringen en weekgeld) blijven plaatsvinden zoals gebruikelijk.

Sociale teams

De dienstverlening van de sociale teams blijft beschikbaar. Vragen voor de sociale teams vinden bij voorkeur telefonisch plaats. Alleen de locatie van Sociaal Team Zuid, Melkweg 145 in Hoogezand, blijft beschikbaar, maar alleen na overleg en uitsluitend urgente situaties. De andere locaties van de sociale teams zijn gesloten.

Ondernemers

Ook voor ondernemers heeft het coronavirus gevolgen. Vorige week besloot onze regering al dat zelfstandige ondernemers, die door de coronacrisis financiële problemen hebben, een beroep kunnen doen op de gemeente. ”Wij hechten grote waarde aan het feit dat de ondernemers zo goed mogelijk hun bedrijfsvoering kunnen doorzetten,” stelt burgemeester Hoo­gendoorn. Als ZZP’ers door de crisis in acute financiële nood zitten, betaalt de gemeente alvast een voorschot: de zogeheten bijstand voor zelfstandigen. Hoogendoorn: ”Daar waar het kan, willen we er voor de ondernemers zijn.” De gemeente bereidt zich voor om de landelijke regelingen uit te gaan voeren en stelt hiervoor een speciaal team in om de aanvragen over de regeling zo snel en goed mogelijk te kunnen behandelen. De gemeente verwacht binnen uiterlijk twee weken een dergelijk team beschikbaar te hebben.

De gevolgen van het coronavirus voor de dienstverlening houdt de gemeente nauwgezet bij op hun website www.midden-groningen.nl onder de knop ’coronavirus’.

Laatste Nieuws

Koning bezocht Overschild en Siddeburen

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander heeft woensdagmiddag 27 mei een werkbezoek gebracht aan Overschild en Siddeburen. In Overschild sprak de...

MFC aanwinst voor Siddeburen

Ruim zes jaar nadat het idee werd geboren om in Siddeburen een Multi Functioneel Centrum te realiseren nadert het gebouw aan de...

Jeugdjournaal maakte reportage bij obs de Springplank

Op woensdag 27 mei werd obs de Springplank in Siddeburen benaderd door het jeugdjournaal. Of ze langs mochten komen om kinderen te...

Fraeylemaborg weer geopend voor publiek

Op Landgoed Fraeylemaborg kan iedereen deze zomer actief aan de slag. Een expositie bezoek kan worden gecombineerd met schilderen in het park, muziek maken...

Officiële opening MFC Siddeburen uitgesteld

Na de oplevering door Fledderman Bouw half april jl. en verdere afwerking en inrichting is het nieuwbouwgedeelte van het Multi Functioneel Centrum Siddeburen inmiddels...
- Advertisement -

Meer zoals dit

X