Humanitas Midden-Groningen is op zoek naar vrijwilligers

Laatste nieuws

Humanitas Midden-Groningen zoekt nieuwe vrijwilligers, die bereid zijn een dagdeel van de week aanwezig te zijn in het kantoor van Humanitas om inwoners te helpen met het invullen van formulieren of te ondersteunen wanneer men problemen heeft met hun financiën. De aanvragen voor ondersteuning nemen door de coronapandemie de laatste tijd toe. De aanwezige vrijwilligers hebben onvoldoende tijd om iedereen goed te kunnen helpen.

Gedurende de hele periode van de pandemie is het kantoor van Humanitas open geweest. Vanaf het begin van de pandemie bleek dat veel mensen hulp nodig hadden en die hulp niet op afstand geboden kon worden. Vooral omdat men thuis niet de beschikking had over een tablet of computer om hun administratie te kunnen doen.

Ook kunnen velen, die wel een tablet of computer hebben, hiermee niet goed omgaan en willen ze graag dat iemand hen helpt. Daar het aantal aanvragen zo groot was en omdat het ook vaak om kwetsbare mensen gaat, heeft het bestuur van Humanitas Midden-Groningen, in overleg met de vrijwilligers, besloten het kantoor open te houden.

Er wordt gewerkt volgens de RIVM-richtlijnen. De deur van het kantoor is op slot en men moet van tevoren telefonisch een afspraak maken. Alleen diegene, die een afspraak heeft, wordt binnengelaten. Men moet de handen desinfecteren, de naam en het telefoonnummer worden genoteerd. In het kantoor zijn bij alle werkplekken schermen aangebracht. En na een bezoek wordt de werkplek gereinigd. Ook is er altijd een vrijwilliger van de balie aanwezig voor het opnemen van de telefoon, om de afspraken te noteren en het bezoek binnen te laten.

Gedurende de gehele periode, met uitzondering van de zomermaanden, zijn per week ongeveer 60-100 personen geholpen. Veel mensen zoeken vaak op eigen initiatief contact met Humanitas, omdat men weet dat men daar geholpen kan worden.

Paperaszo van Humanitas is een begrip in Midden-Groningen wanneer het gaat om administratieve ondersteuning voor mensen die het zelf niet kunnen doen. Maar ook worden vele inwoners door de gemeente Midden-Groningen naar Humanitas doorverwezen, wanneer ze ondersteuning nodig hebben bij eenvoudige administratieve handelingen.

De werkzaamheden die uitgevoerd worden zijn van het aanvragen voor bijstand of een huurwoning, tot aanvragen voor het Meedoenfonds. Al deze aanvragen moeten digitaal plaatsvinden. Andere werkzaamheden zijn: aanvraag zorg-, huur- en andere toeslagen of controle hierop; invullen belastingformulieren; aanvragen kwijtschelding voor gemeentelijke belastingen en waterschapslasten.

Maar ook bij administratieve en financiële problemen bijvoorbeeld bij huurachterstand, betaling zorgverzekering of energierekening, enz. kan men bij de vrijwilligers van Paperaszo terecht. Ook wordt geholpen bij een aanvraag voor schuldhulpverlening en vindt begeleiding plaats wanneer er een aanvraag bij de Gemeentelijke Kredietbank gedaan moet worden.

Al dit werk gebeurt nu door een team van 4-8 vrijwilligers, die bij toerbeurt aanwezig zijn. Om dit team te versterken is Humanitas op zoek naar nieuwe vrijwilligers, die dit werk leuk zouden vinden en ook daarvoor de kennis hebben.

De kennis die nodig is bestaat in de eerste plaats uit het werken met een computer en inzicht hebben in digitale systemen en daarnaast is ook wat ervaring in administraties en wat te weten van sociale wetten en/of belastingen een pre, maar niet noodzakelijk. De aanwezige vrijwilligers willen hun opgedane kennis graag delen met de nieuwe vrijwilligers.

De afdeling Humanitas Midden-Groningen is een actieve vereniging met veel activiteiten en ruim 260 vrijwilligers, die op veel terreinen hun diensten aan de samenleving aanbieden. Humanitas voert een beleid waarin de vrijwilligers volledige erkenning krijgen voor het nuttige werk dat hij of zij voor de samenleving doet. Ook biedt Humanitas een reis- en onkostenvergoeding en een vrijwilligersverzekering.

Geïnteresseerden kunnen bellen naar het kantoor van Humanitas Midden-Groningen: (0598) 383048. Dit nummer kan men ook bellen wanneer men meer informatie wenst. Kan men ter plekke de vraag niet beantwoorden, dan wordt men teruggebeld. Ook kan een e-mail worden gestuurd naar [email protected] Na ontvangst van de aanmelding ontvangt men een oproep en zal er een gesprek plaatsvinden.

Latest Posts

Aanbevolen

't Bokkeblad Digitaal

Meld u aan voor 't Bokkeblad Digitaal en ontvang 't Bokkeblad elke week in uw mailbox.

Elke woensdag vanaf ± 10.30