Ideeën ontplooid voor outdoor activiteiten rondom Duurswoldhal

Laatste nieuws

In Slochteren hebben een aantal partijen de handen ineen geslagen om een sportieve en recreatieve verblijfsruimte rondom de Duurswoldhal te realiseren. Initiatiefnemers van de plannen zijn de Dorpsvereniging Slochteren, Volleybalvereniging VIOS en Kindcentrum Slochteren. Bij de plannen wordt nauw samengewerkt met de gemeente, die eigenaar is van de grond. Een eerste subsidieaanvraag is inmiddels ingediend bij ’Hart voor Aigenhaid’.

Genoemde partijen willen graag een herinrichting van het gebied rondom de Duurswoldhal en bij het Kindcentrum. Er is 5.000 m2 beschikbaar gekomen, aangezien de plannen voor een kindertuinboerderij zijn gestopt.

Er ligt een opgave om dit gebied in te richten, aangezien het nu een braakliggend terrein is en tegen de kavel van het kindcentrum aanligt. Dit biedt een kans om de buitenruimte ook een multifunctioneel karakter te geven, zodat deze voor meerdere doeleinden en meerdere gebruikers benut kan worden.

Daarnaast zijn er meerdere ideeën in het gebied, zodat men het gehele gebied integraal en als geheel wil oppakken in gezamenlijkheid (scholen, dorpsvereniging, volleybalvereniging en gemeente) om de leefbaarheid in Slochteren te behouden en waar mogelijk te versterken. Onderstaand volgt een toelichting van de ideeën.

Natuurlijke buitenspeel- en beleefterrein

Het braakliggende terrein kunnen de kinderen uit Slochteren gebruiken als buitenspeelterrein. Door o.a. gebruik te maken van hoogteverschillen en natuurlijke materialen als boomstronken in combinatie met andere materialen, zoals keien en duikers, kunnen in ieder geval voordelen worden behaald op het gebied van gebruik en uitstraling.

Het kan eventueel aangevuld worden met een natuureducatieve beleving voor jong en oud. Er is zelfs ruimte voor het aanleggen van een moestuin waar de scholen m.b.v. vrijwilligers de kinderen bij het zaaien, onderhouden, oogsten enz. ondersteunen.

Outdoorfitness

Een klein fitnesspark in de buurt van de pannakooi wil de dorpsvereniging zelf gaan beheren en aanleggen met vrijwilligers. Bij de ontwikkeling hiervoor gaat zij samenwerken met Sports2Play, om te zorgen dat de gemeenschap, buurtbewoners en passanten geïnspireerd en geactiveerd raken om meer te bewegen.

Beachvolleybalvelden verbeteren

De beachvelden en het grasveld bij de Duurswoldhal moeten meer uitstraling krijgen, zodat deze beter gebruikt kunnen worden door meer verenigingen en scholen en andere partijen. Dit geeft een impuls voor de buitensport, zoals toernooien en clinics. Hier heeft de Volleybalvereniging VIOS al brede ervaring mee.

Dit betekent dat er verbetering moet komen voor het hekwerk, bestrating, losse velden, verlichting en drainage. De volleybalvereniging en andere vrijwilligers willen dit mede mogelijk maken met zelfwerkzaamheid.

Doelstelling en resultaat

Een verzorgde buitenruimte met een multifunctionele inrichting biedt uitkomst voor een recreatieve (openbare) verblijfsruimte voor diverse leeftijdsgroepen. Door het aanbieden van een centrale verblijfsplek voor buitenspelen en sportieve beleving binnen Slochteren voor inwoners van jong tot oud krijgt het gebied een impuls door een goede infrastructuur op het gebied van spelen, bewegen en sporten als voorziening.

Ook de gezondheid van kinderen, tieners en volwassenen wordt hiermee verbeterd, doordat iedereen intensiever kan bewegen en buitenspelen. Ook voor de oudere groep inwoners kan het een aantrekkelijke omgeving zijn voor het ontmoeten van mensen.

Samenwerking

De dorpsvereniging werkt bij de vormgeving nauw samen met de toekomstige gebruikers van de openbare ruimte (scholen in het kindcentrum, Duurswoldhal, volleybalvereniging) en de gemeente en stemt het ontwerp ook af met belangstellende inwoners. De inwoners van Slochteren worden met dit plan voorzien in hun behoefte van ontspanning, ontmoeten en bewegen. Verder is de verwachting dat de mogelijkheden in het gebied ook nieuwe gebruikers trekken, ook van omliggende dorpen zoals bijvoorbeeld Froombosch en Schildwolde.

Wat levert het op voor verbetering van de leefbaarheid?

Met de inrichting van de buitenruimte worden sociale verbindingen gelegd en versterkt in Slochteren. De toegankelijke en aantrekkelijke inrichting kan voor meerdere doeleinden en doelgroepen gebruikt worden waardoor een robuuste kern ontstaat voor een verscheidenheid aan sport, spel, beleving, ontmoeting en ontspanning voor alle inwoners van jong tot oud. Met dit plan kan er een innovatief, ecologisch ontwikkelgebied met nieuwe onderdelen worden gerealiseerd die voor iedere bewoner van het dorp aantrekkelijk is.

De locatie biedt ruimte voor zowel het nieuwe natuurlijke buitenspeel- en beleefterrein als het outdootfitness en sluit aan bij het gebied dat er ligt bij de bestaande pannakooi, het schoolplein en het grasveld dat voor buitensport gebruikt wordt door de scholen. Buiten schooltijd kunnen kinderen elkaar in dit gebied ontmoeten, maar ook tijdens schooltijd kan het gebruikt worden, evenals door de peuters van de kinderopvang om samen te komen, te spelen en te beleven.

Eigendom, beheer en onderhoud

De buitenruimte rondom het kindcentrum en de Duurswoldhal is eigendom van de gemeente Midden-Groningen. Een deel is braakliggend terrein aangezien het kindertuinboerderij initiatief gestopt is. Een ander deel is grasveld, dat gebruikt kan worden als fitnesspark en de beachvelden liggen er al. Het grondwerk, -verbetering en fundering moet uitgevoerd worden door een aannemer.

Door het aanleggen van beplanting op bepaalde plaatsen kan de buitenruimte een aangenaam karakter krijgen om te participeren voor de dagelijkse bezoekers. Er moeten nog afspraken gemaakt worden met de gemeente over het grondgebruik. Het gehele gebied zal beheerd worden door de gemeente, gebruikers en vrijwilligers uit het dorp.

Planning

De initiatiefnemers zijn momenteel bezig om de subsidiëring voor het plan te realiseren. Dit wordt gevolgd door het ontwerpen en het exacte reken- en tekenwerk door te ontwikkelen en te organiseren. Hiervoor zal een projectgroep moeten worden samengesteld van de samenwerkende partijen die de uitwerking van het plan aanstuurt en monitort. De inrichting van de buitenruimte zou dan eind 2021 kunnen plaatsvinden door een aannemer met behulp van vele vrijwilligers.

’Hart voor Aigenhaid’

De ingediende ideeën in het kader van ’Hart voor Aigenhaid’ worden op 24 juni door de gemeenteraad besproken. Er is in totaal 20.000,- euro beschikbaar vanuit het Nationaal Programma Groningen voor ideeën die uit de wijken en dorpen zelf komen. Alle ingediende ideeën zijn te vinden op de site: stemvan.midden-groningen.nl.

Latest Posts

Aanbevolen

't Bokkeblad Digitaal

Meld u aan voor 't Bokkeblad Digitaal en ontvang 't Bokkeblad elke week in uw mailbox.

Elke woensdag vanaf ± 10.30