Zaterdag 9 februari jl. vierde de IJsclub ”Slochterbosch” het 100-jarig jubileum met onder andere een receptie ’s middags in de ijskantine. Aan het begin van de receptie poseerden de bestuursleden in hun nieuwe verenigingsjassen en mocht oud-voorzitter Theo Mulder het eerste exemplaar van het jubileumboek uitreiken aan de huidige voorzitter Jan Tonkens.

Zo’n 100 leden, oud-leden en belangstellenden kwamen het bestuur feliciteren en kregen als dank voor hun bezoek bij het vertrek een speciaal voor het jubileum ontworpen ijsmuts als aandenken mee. Voor de (oud)bestuursleden werd het jubileum ’s avonds afgesloten met een feestavond in Gasterij ”De Driesprong”.