Op vrijdag 30 november jl. was er een bijzondere algemene ledenvergadering van de IJsclub Tjuchem, er werd namelijk een jubilaris in het zonnetje gezet. Harm Oolders kwam in 1968 in het bestuur en vervulde van 1989 tot en met 2018 de functie van voorzitter. Dit was voor Harm tevens de mijlpaal om zich niet meer herkiesbaar te stellen.

Harm was een betrokken bestuurder die altijd aanwezig was en veel kon vertellen over de historie van de vereniging die al sinds 1906 bestaat. Het bestuur heeft Harm flink verwend met toepasselijke cadeaus, om voor altijd aan deze periode herinnerd te blijven.