Tijdens de algemene ledenvergadering van de IJsvereniging Eendracht uit Siddeburen, gehouden op 15 december 2017, werd besloten de heren Jur Huisman en Derk Doornbos te benoemen tot erelid van de club, omdat beide mannen 21 jaar in het bestuur actief waren.

Jur was daarvan 16 jaar een zeer actieve voorzitter en Derk was bijna 17 jaar penningmeester. Het bestuur had de versierselen graag op een ’geopende’ ijsbaan willen overhandigen, maar dat lijkt helaas dit jaar bijna zeker niet meer te lukken. Vandaar dat voorzitter Daniël Pronk afgelopen zaterdag, terwijl het ijs op de achtergrond gewillig lag te wachten op wat er komen ging, de beide ex-bestuursleden de oorkondes en de bloemen overhandigde.