In het weekend van 8 en 9 september worden weer de jaarlijkse Open Monumentendagen gehouden in de nieuwe gemeente Midden-Groningen. U kunt de opengestelde monumenten op zaterdag 8 september en een aantal ook op zondag 9 september bezoeken. Het thema is dit jaar ’In Europa’ en is vastgesteld door de landelijke Stichting Open Monumentendag.

Tegenwoordig gaat er geen dag voorbij of we lezen en horen weer over Europa. Er is in Europa nog steeds heel veel verschil wat betreft culturen, landen en volkeren. Maar er is misschien nog wel veel meer wat ons bindt. Sinds de Tweede Wereldoorlog is dat besef gegroeid. De Europese Unie is ontstaan. De obstakels zijn nog lang niet allemaal overwonnen en lang niet iedereen is een warm voorstander van een Verenigd Europa. Toch is er wel een gevoel van onderlinge solidariteit, een gemeenschappelijke basis waarop voortgebouwd kan worden.

Uit de geschiedenis blijkt dat eeuwen geleden onze voorouders al werden beïnvloed door andere Europese landen. Rijke mensen maakten soms een lange tocht door Europa. Kunstenaars en vaklieden uit andere landen hebben hun sporen nagelaten in onze gebieden. Ook internationale handel, religie en wetenschap en zelfs oorlog brachten invloeden mee. Vaak wordt gedacht dat het toch wel de Nederlanders waren die als eersten wind gebruikten om water op te pompen of koren te malen tot meel. De geschiedenis leert ons dat de vinding afkomstig was van de Perzen en via Spanje in Nederland kwam.

In de 13e eeuw kwamen de eerste windmolens in Nederland. In de tweede helft van de 19e eeuw waren er wel 9.000 molens in Nederland. In de Zaanstreek stonden heel veel molens. Ook in de voormalige gemeente Slochteren is een lange periode gebruik gemaakt van poldermolens om de vele polders te bemalen en ook van korenmolens om graan tot meel te malen. Aan de Groenedijk in Slochteren zien we drie poldermolens en bij één van de molens staat ook nog een kleiner exemplaar. We spreken dan ook wel eens van Klein Kinderdijk.

De opening van de Monumentendag is op vrijdagavond 7 september in de mooie dorpskerk van Meeden. Om 19.30 uur staat de koffie/thee klaar en om 20.00 uur begint het programma. Het programma sluit aan bij het thema ’In Europa’. De heer Paul Thijssen van het ’Geologisch en Archeologisch Streekmuseum Slochteren’ zal vertellen over de lange reizen die de zwerfstenen hebben gemaakt door Europa. Ook wordt er geluisterd naar muziek. Anja Woortman, wethouder van onder meer erfgoed, zal het openingswoord spreken. Na het officiële gedeelte is er gelegenheid voor ontmoeting.

Informatie

Het programma over alle monumenten kunt u vinden op de site www.openmonumentendagmidden-groningen.nl. Daarnaast is er een flyer, waarop basisinformatie over de monumenten is te vinden. Over de monumenten in De Woldstreek (voormalige gemeente Slochteren) is een boekje gemaakt. Het boekje ligt vanaf 1 september in de museumwinkel van de Fraeylemaborg. Bezoekt u de Woldstreekmarkt op zaterdag 1 september in Slochteren, dan kunt u het boekje daar ook verkrijgen.