☏ (0598) 42 20 70 | 📧 [email protected]

Informatie-avond in Schildwolde voor nieuwe ontmoetingsplaats

Aanbevolen

Boerencamping ’t Hofje in Slochteren maakt toch een doorstart

Begin april betrokken de 31-jarige Martin Oosterveld en zijn 3 jaar jongere vriendin Lisette Battjes samen met...

Koffieterras bij de Graankorrel blijft in de zomer open

Inmiddels loopt het ’koffieterras in coronatijd’ van de gezamenlijke kerken in Scharmer-Harkstede een aantal weken. Telkens was...

Basisschoolleerlingen krijgen flyer ’Vier de zomer in Midden-Groningen’

Wordt het een brandje blussen bij het Brand­weermuseum, op Slootsafari bij de Heemtuin of waterskiën bij Break...

Door de besturen van Vereniging Dorpsbelangen Schildwolde en Jeugdsoos ’t Kon Amper werd op donderdag 7 december een informatieavond gehouden over de toekomstige plannen m.b.t. een nieuwe ontmoetingsplaats in het dorp Schildwolde. Deze avond werd gehouden in Chinees restaurant ’Wolde City’. In 2017 is door Dorpsbelangen Schildwolde een dorpsenquête gehouden om te komen tot een dorpsvisie.

Uit deze enquête werd duidelijk dat in Schildwolde met name behoefte bestaat aan een ontmoetingsplaats, van waaruit dorpsactiviteiten kunnen plaatsvinden. De dorpsvisie werd in september 2016 gepresenteerd, waarna een werkgroep aan de slag is gegaan om te komen tot een nieuwe ontmoetingsplaats. De brand in jeugdsoos ’t Kon Amper op 4 juni 2017 heeft het uitwerken van de plannen in een stroomversnelling gebracht.

Er ligt nu een plan om nieuwbouw van een multifunctioneel centrum te realiseren op de plaats van de jeugdsoos. De oppervlakte van het nieuwe gebouw zal ongeveer het dubbele zijn van de voormalige jeugdsoos. Deze plannen zijn tijdens de informatie-avond gepresenteerd om de inwoners van Schildwolde gelegenheid te geven vragen te stellen, opmerkingen te maken en suggesties naar voren te brengen. Door de ongeveer 50 aanwezigen werden de plannen positief ontvangen.

Wel werden er enkele vragen gesteld en opmerkingen gemaakt over eventuele geluidsoverlast. Het (voorlopige) stichtingbestuur zal hiermee zoveel mogelijk rekening houden. Het is nu allereerst zaak de financiering van het nieuwe gebouw rond te krijgen, waarna hopelijk eind 2018 met de bouw kan worden begonnen. Tot het nieuwe gebouw gereed is zal een noodgebouw worden geplaatst, zodat de verenigingen en jeugdsoos daar bijeen kunnen komen.

De dag na de informatie-avond is de oprichtingsakte van de Stichting MFC Schildwolde bij notaris Van der Ploeg in Slochteren gepasseerd. Het bestuur van deze stichting wordt gevormd door Harm Jan Haan (voorzitter), Jan Evenhuis (secretaris), Johannes Bennenga (penningmeester) en als verdere bestuursleden Anneke Hopman, Folkert Groeneveld, Jakob Kuper, Eppie Pakes en Peter Westerhof.

Laatste Nieuws

Boerencamping ’t Hofje in Slochteren maakt toch een doorstart

Begin april betrokken de 31-jarige Martin Oosterveld en zijn 3 jaar jongere vriendin Lisette Battjes samen met...

Koffieterras bij de Graankorrel blijft in de zomer open

Inmiddels loopt het ’koffieterras in coronatijd’ van de gezamenlijke kerken in Scharmer-Harkstede een aantal weken. Telkens was er een wisselende samenstelling van...

Basisschoolleerlingen krijgen flyer ’Vier de zomer in Midden-Groningen’

Wordt het een brandje blussen bij het Brand­weermuseum, op Slootsafari bij de Heemtuin of waterskiën bij Break Out Grunopark? Het zijn allemaal...

Prijsuitreiking winnaars Goud Grunn op de Rutger Kopland School

Sinds 2017 coördineert EPI-kenniscentrum het project Goud Grunn voor voortgezet onderwijs scholen in de provincie Groningen. Dit doen ze samen met Vereniging Groninger Dorpen,...

Minister sprak met inwoners uit Steendam en Tjuchem

Woensdagmiddag 17 juni heeft minister Kajsa Ollongren een werkbezoek gebracht aan Steendam en Tjuchem. Zij liet zich door bewoners en gemeente informeren...
- Advertisement -

Meer zoals dit

X