Informatie-avond in Schildwolde voor nieuwe ontmoetingsplaats

Aanbevolen

Gemeente besteedt NPG-gelden aan een breed gedragen lokaal programma

De gemeente Midden-Groningen wil het bedrag van 95 miljoen euro vanuit het Nationaal Programma Groningen gaan besteden aan...

Mantelzorgers kregen een gezellige avond aangeboden

Afgelopen vrijdag werd er een gezellige avond voor de mantelzorgers uit de gemeente Midden-Groningen gehouden in Restaurant...

Wethouder Anja Woortman afgetreden

Wethouder Anja Woortman heeft aangegeven te stoppen als wethouder van de gemeente Midden-Groningen, omdat ze het werk...

Door de besturen van Vereniging Dorpsbelangen Schildwolde en Jeugdsoos ’t Kon Amper werd op donderdag 7 december een informatieavond gehouden over de toekomstige plannen m.b.t. een nieuwe ontmoetingsplaats in het dorp Schildwolde. Deze avond werd gehouden in Chinees restaurant ’Wolde City’. In 2017 is door Dorpsbelangen Schildwolde een dorpsenquête gehouden om te komen tot een dorpsvisie.

Uit deze enquête werd duidelijk dat in Schildwolde met name behoefte bestaat aan een ontmoetingsplaats, van waaruit dorpsactiviteiten kunnen plaatsvinden. De dorpsvisie werd in september 2016 gepresenteerd, waarna een werkgroep aan de slag is gegaan om te komen tot een nieuwe ontmoetingsplaats. De brand in jeugdsoos ’t Kon Amper op 4 juni 2017 heeft het uitwerken van de plannen in een stroomversnelling gebracht.

Er ligt nu een plan om nieuwbouw van een multifunctioneel centrum te realiseren op de plaats van de jeugdsoos. De oppervlakte van het nieuwe gebouw zal ongeveer het dubbele zijn van de voormalige jeugdsoos. Deze plannen zijn tijdens de informatie-avond gepresenteerd om de inwoners van Schildwolde gelegenheid te geven vragen te stellen, opmerkingen te maken en suggesties naar voren te brengen. Door de ongeveer 50 aanwezigen werden de plannen positief ontvangen.

Wel werden er enkele vragen gesteld en opmerkingen gemaakt over eventuele geluidsoverlast. Het (voorlopige) stichtingbestuur zal hiermee zoveel mogelijk rekening houden. Het is nu allereerst zaak de financiering van het nieuwe gebouw rond te krijgen, waarna hopelijk eind 2018 met de bouw kan worden begonnen. Tot het nieuwe gebouw gereed is zal een noodgebouw worden geplaatst, zodat de verenigingen en jeugdsoos daar bijeen kunnen komen.

De dag na de informatie-avond is de oprichtingsakte van de Stichting MFC Schildwolde bij notaris Van der Ploeg in Slochteren gepasseerd. Het bestuur van deze stichting wordt gevormd door Harm Jan Haan (voorzitter), Jan Evenhuis (secretaris), Johannes Bennenga (penningmeester) en als verdere bestuursleden Anneke Hopman, Folkert Groeneveld, Jakob Kuper, Eppie Pakes en Peter Westerhof.

Laatste Nieuws

Gemeente besteedt NPG-gelden aan een breed gedragen lokaal programma

De gemeente Midden-Groningen wil het bedrag van 95 miljoen euro vanuit het Nationaal Programma Groningen gaan besteden aan...

Mantelzorgers kregen een gezellige avond aangeboden

Afgelopen vrijdag werd er een gezellige avond voor de mantelzorgers uit de gemeente Midden-Groningen gehouden in Restaurant “De Boerderij”. Wethouder Jan Jakob...

Wethouder Anja Woortman afgetreden

Wethouder Anja Woortman heeft aangegeven te stoppen als wethouder van de gemeente Midden-Groningen, omdat ze het werk als wethouder niet langer kan...

In Meedhuizen is gestart met de aanleg van een nieuw dorpsplein

In de afgelopen periode zijn er diverse werkzaamheden in Meedhuizen geweest om het dorp een nette uitstraling te geven. Om het plaatje...

K. ter Laanstraat in Slochteren al vroeg in kerstsfeer

Vrijwel direct nadat de intocht van Sinterklaas in Slochteren nog door de K. Ter Laanstraat was gekomen, hebben de bewoners de straat...
- Advertisement -

Meer zoals dit

X