Informatieavond noodopvang Kolham kalm verlopen

Laatste nieuws

De aankondiging, dat er deze week 400 vluchtelingen worden ondergebracht in een leegstaand bedrijfspand op het Rengerspark, bracht vorige week veel teweeg in Kolham en Foxhol. Op de sociale media regende het van de reacties. De politie was tijdens de informatieavond van afgelopen woensdag dan ook op alles voorbereid. Alle bezoekers dienden zich te legitimeren zodat onruststokers van buitenaf de avond niet konden verstoren. Ondanks de zorgen en vele vragen van de betrokkenen bleef het rustig.

Op woensdag 4 november maakte het gemeentebestuur bekend dat het COA een tijdelijke noodopvang voor vluchtelingen zou huisvesten in een hal aan de Albert Einsteinlaan 3 in Kolham. Dit is een leegstaand bedrijfspand op het Rengerspark. De eerste vluchtelingen zijn begin deze week al in de opvanglocatie ondergebracht. Het gaat om noodopvang voor maximaal 400 vluchtelingen.

Burgemeester Geert-Jan ten Brink had eerder al aangegeven dat de gemeente Slochteren open staat voor een dergelijke noodopvang. “Er is een humanitaire ramp gaande. Wij willen ons steentje bijdragen, mocht het COA een beroep op ons doen,” zei hij onlangs. Op dinsdagochtend zijn de ondernemers en omwonenden uit Kolham en Foxhol geïnformeerd en uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst die op woensdagavond plaatsvond. Tijdens de bijeenkomst lichtte Henk Wolthof, COA-unitmanager Noord, de komst van de noodopvang toe. Burgemeesters Geert-Jan ten Brink en Peter de Jonge waren namens de gemeentebesturen van Slochteren en Hooge­and-Sappemeer aanwezig om vragen te beantwoorden. “Voor de gemeenten staan gastvrijheid en barmhartigheid centraal,” zei Ten Brink. “Met deze noodopvang wordt bijgedragen aan het verlichten van de ontstane acute noodsituatie.” Het gaat daarbij om een voorziening voor tijdelijke opvang, vooralsnog voor één jaar.

Gedurende het jaar wordt bekeken hoe de opvang verloopt en wat de ervaringen zijn van ondernemers en omwonenden. De dagelijkse leiding in de noodopvang en de begeleiding van de vluchtelingen is in handen van het COA. Iedereen die de informatieavond over de noodopvang wilde bezoeken, moest zich bij de ingang legitimeren. Ten Brink wilde hiermee een drempel opwerpen voor lieden die er niets te zoeken hadden. “We hebben gekeken naar hoe het eerder ging op andere bijeenkomsten in Nederland. Dat vond ik beschamend. Hier wilden we in gesprek met de mensen uit de buurt. Dat is goed gelukt.” Er kwamen rond 400 omwonenden op de informatieavond af. Dit gesprek verliep kalm. Bezoekers stelden vragen over politietoezicht en beveiliging, verlichting in de buurt en mogelijke dagbesteding van de vluchtelingen. Voor de ondernemers in de buurt werd eerder op de avond een aparte informatiebijeenkomst ge­houden. Ook deze verliep rustig. Bij hen heerste er voornamelijk zorgen over het ongevraagd betreden van bedrijfspanden.

De gemeentebestuurders willen middels een klankbordgroep, waarin zowel inwoners als ondernemers zitting nemen, monitoren hoe de opvang verloopt en hiermee een mogelijkheid creëren om problemen vroegtijdig op te lossen. Wolthof zei dat hij, gezien de ervaringen van het COA elders in het land, niet veel problemen verwacht. Hij beloofde dat het COA de overlast zoveel mogelijk zal beperken. “We zijn dag en nacht aanwezig en zullen acuut op meldingen reageren.”

Latest Posts

Aanbevolen