De gemeente Midden-Groningen heeft een perceel aan de Hoofdweg 85 in Siddeburen aangekocht om daar een nieuw kindcentrum te bouwen. In de afgelopen tijd is gewerkt aan stedenbouwkundige modellen om de precieze plaats van het kindcentrum te bepalen. De gemeente Midden-Gro­ningen vindt het belangrijk dat omwonenden in een vroeg stadium kunnen meepraten over de plannen.

Daarom is er op donderdag 7 februari tussen 19.30 en 21.00 uur voor alle geïnteresseerden een inloopbijeenkomst in CBS ”De Zonnewijzer” aan de Hoofdweg 79 in Siddeburen.

In Siddeburen wordt een nieuw kindcentrum gerealiseerd met als werktitel Kindcentrum Siddeburen. Dit kindcentrum komt op een perceel aan de Hoofdweg nabij de sporthal. De openbare basisschool ”De Springplank” en de christelijke basisschool ”De Zonnewijzer” komen samen als twee zelfstandige scholen in het nieuw te realiseren gebouw. Op de scholen zitten in  totaal een kleine 350 leerlingen In het nieuwe gebouw komt ook kinderopvang.

De gemeente vindt het begrijpelijk dat de komst van een kindcentrum in een dorp vragen oproept en vindt het daarom belangrijk om in een vroeg stadium met dorpsbewoners in gesprek te gaan. Tijdens de bijeenkomst kunnen inwoners van Siddeburen vragen stellen, en hun mening geven over de stedenbouwkundige ideeën die in twee varianten zijn uitgewerkt.

Dat zijn nog geen concrete ontwerpen, maar dat gaat vooral over de plaatsing van het nieuwe gebouw op het perceel en de manier waarop voetgangers, fietsers en auto’s het gebouw kunnen bereiken. Mede op basis van de reacties kunnen de plannen dan verder geconcretiseerd worden. Tijdens de inloopbijeenkomst zijn verschillende partijen aanwezig om met de bezoekers in gesprek te gaan.