Voor alle inwoners van Slochteren, Schildwolde en Froombosch worden op dinsdag 26 februari een tweetal informatiebijeenkomsten gehouden. In de afgelopen maanden is onderzocht hoe de locatie van ’t Olderloug kan worden ingezet om ervoor te zorgen dat inwoners van Slochteren, Schildwolde en Froombosch in hun eigen dorp kunnen blijven wonen, ook als ze veel zorg nodig hebben. Tijdens de bijeenkomsten wordt informatie gegeven over dit onderzoek. De eerste stappen zijn al genomen voor het oprichten van een dorps(zorg)coöperatie: Het Lint Verbindt! Ook deze plannen worden dan gepresenteerd.

In de afgelopen maanden hebben verschillende partijen uit de drie dorpen samen met professionele partijen een visie geformuleerd over de manier waarop kwetsbare inwoners van Slochteren, Schildwolde en Froombosch een plek kunnen krijgen en ouderen in principe levenslang in hun dorp kunnen blijven wonen. Aanleiding voor dit gesprek was de sluiting van ’t Olderloug in 2016.

Centraal tijdens deze gesprekken stonden de onderwerpen woonvormen, voorzieningen, leefbaarheid (sociaal) en zorg. Aan de hand van deze onderwerpen zijn een aantal belangrijke uitgangspunten geformuleerd: – versterken van wat er al is in het gebied; – gebruik maken van elkaars kracht; – verbinden van dorpen, dorpse organisaties en verenigingen met een gezamenlijk doel; – samenwerking tussen organisaties uit de dorpen en professionele zorgpartijen.

Aan de hand van deze uitgangspunten zijn er inmiddels een aantal ideeën over de wijze waarop mensen met een zorgvraag zo lang mogelijk in de dorpen kunnen blijven wonen. De initiatiefnemers willen graag dat alle inwoners van de drie dorpen op de hoogte zijn van deze ideeën en een kans krijgen om vragen te stellen en mee te denken. Daarom worden er op dinsdag 26 februari twee informatiebijeenkomsten georganiseerd. De plannen worden toegelicht door de betrokken bewoners uit de drie dorpen, de gemeente Midden-Groningen, Woonzorg Nederland, zorgorganisatie NNCZ en COSIS.

De eerste bijeenkomst is om 15.00 uur in ’t Olderloug aan het Slochterdiep en de tweede bijeenkomst is om 19.30 uur in Gasterij De Driesprong, Hoofdweg 22 in Slochteren.  Het wordt zeer op prijs gesteld als bezoekers zich vooraf aanmelden. Dat kan door een e-mail te sturen naar [email protected] onder vermelding van uw naam, het aantal personen en of u naar de middag- of avondbijeenkomst komt. Telefonisch aanmelden kan bij de heer Boonstra, tel. (0598) 421756. Bent u niet in de gelegenheid om eigen vervoer te regelen? Dan kunt u dat aangeven bij uw aanmelding. Er wordt dan naar een oplossing gezocht.