Informatieve middag voor zestigplussers in Kolham

0
493

Op dinsdag 1 oktober, de internationale dag van de ouderen, organiseerde de Vereniging Dorpsbe­langen Kolham (VDK) in samenwerking met Stichting Plaatselijk Overleg Samenwerkende Ouderenorganisa­ties (POSO) Midden-Groningen een informatieve middag voor zestigplussers. In aanwezigheid van wethouder Peter Verschuren en een aantal beleidsambtenaren van de gemeente werden de resultaten gepresenteerd van de enquête die de commissie leefbaarheid van de VDK hield onder alle zestigplussers van Kolham.

Deze groep vormt ongeveer een derde van het totaal aantal inwoners. Aanleiding voor de enquête was het plan voor een woonvorm voor ouderen, die wel in het dorp willen blijven wonen, maar niet meer het onderhoud van huis en tuin willen en kunnen doen. Met de toenemende vergrijzing zal, naar verwachting, de behoefte aan een dergelijke voorziening toenemen.

Ook zijn vragen gesteld over de behoefte aan andere voorzieningen in het dorp, speciaal gericht op ouderen. De respons op de enquête was met 75% bijzonder hoog. De VDK hoopt met deze enquete een belangrijke eerste stap te hebben gezet om voorbereid te zijn op vergrijzing en krimp in de regio. Met de verkregen gegevens als basis zal nu verder worden onderzocht welke voorzieningen ook daadwerkelijk kunnen worden gerealiseerd en op welke manier.