Voor de bewoners van de Klokkenborg in Wagenborgen is het allang geen nieuws meer: de verkeerssituatie in de straat geeft tal van problemen en kan tot gevaarlijke situaties leiden. De oplossing van het vraagstuk is echter allesbehalve eenvoudig. Daarom organiseerde de gemeente Delfzijl afgelopen maandag een inloopbijeenkomst.

Verkeersdeskundigen van de gemeente Delfzijl waren aanwezig om samen met de bewoners van de Klokkenborg alle verkeers- en parkeerproblemen te in­ventariseren en toe te lichten. Onder meer aan de hand van het aanwezige kaartmateriaal kon gezamenlijk naar oplossingen worden ge­zocht.

Niet alleen bewoners van de Klokkenborg, maar ook bewoners van aangrenzende woningen konden hun ideeën kenbaar maken. Hierbij liepen de emoties soms hoog op. De gemeente verwerkt alle informatie in een maatregelenplan dat in de maand maart wordt teruggekoppeld naar de bewoners van de Klokkenborg.