De jaarlijkse financiële bijdrage die wijk- en dorpsverenigingen in de gemeente Midden-Groningen ontvangen lopen sterk uiteen en een deel ontvangt zelfs helemaal niets. De gemeente is van mening dat deze verenigingen cruciaal zijn voor zelfredzame en leefbare dorpen en dat deze verenigingen alleen verantwoordelijkheid en zeggenschap kunnen dragen als de gemeente Midden-Groningen ze daarbij op de juiste manier faciliteert.

Daarvoor is een jaarlijkse instandhoudingssubsidie belangrijk. Daarom heeft de gemeente besloten dat vanaf 2019 elke vereniging een bijdrage van tenminste 3.000 euro ontvangt om de basiskosten van de organisatie te dekken. Voor de wijk- en dorpsverenigingen die momenteel een hogere jaarlijkse bijdrage ontvangen verandert er in 2019 niets.