Noord- en Zuid-Tjuchem zijn weer herenigd. Op vrijdag 29 juli werd de veel besproken Dallinga’s brug, drie maanden nadat de oude brug werd gesloten, weer opengesteld voor het verkeer. Afgelopen vrijdag volgde de officiële opening. De inwoners zijn tevreden met het resultaat.

De Tjuchsters hebben de afgelopen jaren veel voor de kiezen gehad. De basisschool moest sluiten, huizenbezitters kampten met aardbevingsschade en er is onzekerheid over de gevolgen van de verdubbeling van de N33. Ook om de Dallinga’s brug was veel te doen. De Vereniging voor School- en Dorpsbelangen Tjuchem klaagde meermaals bij de gemeente over de bouwvallige staat van de brug over het Afwateringskanaal. De gemeente wees naar Waterschap Hunze en Aa’s. Die wist echter zelf niet dat ze de eigenaar was. De brug bleek er echter zo slecht aan toe dat zwaar verkeer er van de ene op de andere dag niet meer overheen mocht. De ruzie tussen de gemeente Slochteren en Waterschap Hunze en Aa’s liep op, toen het waterschap zou hebben aangegeven de brug alleen te willen vervangen als de gemeente eigenaar zou worden en zij óók de aanleg van de nieuwe brug voor haar rekening zou nemen. De onenigheid leidde tot onnodig tijdverlies, want terwijl de gemeente en het waterschap bakkeleiden over de voorwaarden, waren landbouwvoertuigen en vrachtwagens maandenlang genoodzaakt vele kilometers om te rijden. Uiteindelijk werd het geschil bijgelegd en kwamen de partijen tot een akkoord. Waterschap Hunze en Aa’s heeft de kosten voor de aanleg voor haar rekening genomen en de gemeente Slochteren gaat de brug beheren. De eigendomsoverdracht volgt nog dit kalenderjaar.

In overleg met de Vereniging voor School- en Dorpsbelangen Tjuchem is tot een geschikt ontwerp van de nieuwe brug gekomen. Het waterschap organiseerde in maart een informatieavond. Tijdens die bijeenkomst werd de nieuwe brug gepresenteerd en werden de Tjuchsters geïnformeerd over de bouwwerkzaamheden en omleidingsroutes. Op maandag 25 april is begonnen met de vervanging van de brug. Tijdens de werkzaamheden waren zowel het wegverkeer als het scheepvaartverkeer gestremd. De werkzaamheden verliepen voorspoedig en drie maanden na de start werd de Dallinga’s brug weer opengesteld voor het verkeer. ”De werknemers verdienen een groot compliment. Ze hebben zich tot op de dag nauwkeurig aan de planning gehouden,” zegt Siert van der Laan namens de Vereniging voor School- en Dorpsbelangen Tjuchem. ”De nieuwe brug is aardbevingsbestendig en goed toegankelijk voor het landbouwverkeer. Voor wandelaars is er een apart voetpad gekomen dat zo is aangelegd dat deze ook als uitwijkmogelijkheid voor grote voertuigen gebruikt kan worden. Wij zijn dik tevreden over het resultaat. De kwestie Dallinga’s brug is wat ons betreft prima opgelost.” Overigens zijn nog niet alle werkzaamheden gereed. Zo zijn enkele delen van de leuning aan de zuidzijde verwijderd. Die bleken niet helemaal goed aan te sluiten. Van der Laan: ”De laatste klusjes worden direct na de bouwvak uitgevoerd. Daarna kan de brug weer jaren vooruit.” Het gehele sloop- en bouwproces is vastgelegd in een schitterende fotoreportage van Jan Koopman op www.tjuchem.net.