Op de plaats van voormalig woonzorgcentrum ’t Olderloug moet in de toekomst een nieuw kleinschalig woonzorgcomplex verrijzen. Om de haalbaarheid te toetsen stellen gemeente, Woonzorg Nederland en partijen uit de zorg een plan op, waarbij nadrukkelijk de inzet vanuit het dorp wordt gevraagd.

Vorige week werd het rapport ’(Bevings)bestendige zorg in Groningen’ gepresenteerd aan minister Hugo de Jonge (Volksgezond­heid, Welzijn en Sport). Het rapport is opgesteld door de Stuurgroep Zorg en schetst een visie over het zorglandschap in onze regio. De stuurgroep bestaat uit diverse overheden en zorgorganisaties in het aardbevingsgebied.

Door twaalf verpleeghuizen te sluiten en vijf nieuwe te openen wil de stuurgroep de problemen door aardbevingen, vergrijzing en personeelstekorten in de zorg in Noord- en Midden-Groningen aanpakken. De operatie is volgens het rapport nodig, omdat veel van de bestaande gebouwen niet aardbevingsbestendig zijn en het aantal ouderen en hulpbehoevenden sterk toeneemt.

Daarnaast zijn er in de zorg personeelstekorten, mede omdat het aantal jongeren in onze regio juist daalt. Het Rijk wil dat ouderen zo lang mogelijk thuis blijven wonen en zorg op afstand krijgen, maar omdat meer mensen zware zorg nodig hebben, is het volgens de stuurgroep zonder ingrijpende maatregelen niet langer mogelijk om voldoende zorg van een goede kwaliteit te leveren. Voor Midden-Groningen betekent de uitkomst van het rapport dat een nieuwe voorziening voor wonen met zorg op de locatie van ’t Olderloug als ’kansrijk project’ is benoemd.

”De uitkomst van het rapport geeft ons vertrouwen dat we de woonzorgfunctie in Slochteren nieuw leven in kunnen blazen,” zegt wethouder Jan Jakob Boersma. ”We willen voor het dorp een plek realiseren waar mensen zelfstandig kunnen wonen, met mogelijkheden voor ontmoeting, dagbesteding en waar zorg dichtbij is.

Er moet voor de aanleunwoningen weer wat aan te leunen zijn. Onze wens is om een plek te creëren waar mogelijk ook een klein aantal plaatsen voor zwaardere zorg beschikbaar is,” aldus Boersma, die zich ook als wethouder Zorg in de voormalige gemeente Slochteren al sterk maakte voor een doorstart van het woonzorgcomplex aan het Slochterdiep.

”Op de plek van ’t Olderloug moet een nieuw relatief kleinschalige woon-, welzijn- en zorgvoorziening worden ge­realiseerd, dat een sterke verbinding kent met het dorp.” Binnen een kort tijdsbestek wordt daarom een plan (lees: businesscase) opgesteld, zodat helder wordt of hetgeen de partijen voor ogen hebben ook haalbaar is. Boersma: ”Een dergelijk traject vergt immers forse investeringen. Ook het organiseren van kleinschalige zorg is een uitdaging op zich.”

Woonzorg Nederland, als eigenaar van de locatie, één of meer zorg­aanbieder(s) en de gemeente Midden-Groningen pakken dit project gezamenlijk op. ”Vanzelfsprekend is ook inzet en commitment nodig van inwoners, maatschappelijke organisaties en eerstelijns-zorgverleners in Slochteren.” De verbinding met het dorp zou volgens Boersma georganiseerd kunnen worden in de vorm van een dorpszorgcoöperatie.

Ook de Stichting Zonder Zorgen Wonen zou op een later moment weer aan kunnen schuiven. ”Tevens zullen we partners zoals de huisartsen en ’t Houtstek betrekken in de plannen, om zo actief de samenwerking op te zoeken, want om dit allemaal te kunnen realiseren hebben we elkaar nodig.

Als gezamenlijke partijen trekken we daarom ook een projectleider aan die het proces gaat begeleiden en zorg draagt voor een mooi, gedragen en toekomstbestendig resultaat.” De uitkomsten van de businesscase worden begin van volgend jaar verwacht. ”Er zijn momenteel al gesprekken gaande met onder meer de NAM en het ministerie van VWS over de financiering. Ik ben hoopvol gestemd dat we die, met een degelijk plan en maximale inzet van alle partijen, rond krijgen.”