Onlangs hield het Brandweerkorps van Slochteren haar jaarlijkse bindingsavond. Cluster commandant Bert Mein mocht een volle zaal actieve brandweerlieden met hun partners welkom heten. Burgemeester Geert-Jan ten Brink refereerde in zijn speech dat een brandweerkorps als die van Slochteren nauw betrokken is bij de samenleving en sprak zijn waardering uit voor de inzet van de vrijwilligers. Voor hun opleiding tot manschap-A werden diploma’s uitgereikt aan Henk Zwartenkot, Albert Hueskens, Jan Christiaan Wiers, Tjalling Battjes en Edward Sander, die tevens het diploma ontving voor voertuigbedienaar. Jubilarissen binnen het korps waren Ronald Brink, Wouter Kremer en Wolter Bardewee voor hun 12,5-jarig dienstverband. Voor hun 25-jarig dienstverband werden Jan-Fokken van Gijssel, Johan van ‘t Westende en Lukas Borghuis onderscheiden. Commandant Bert Mein sprak zijn waardering uit voor hun vele jaren trouwe inzet. Afscheid werd genomen van een drietal vrijwilligers; Aaffie Oostland-Bosker, Rita Huisman-Bonthuis en Kees Dobma.