In de maand augustus heeft Jong Goud Slochteren een uitwisseling georganiseerd in Slochteren met jongeren uit Finland, Kroatië en Polen. Onder de naam ’Perfect World’ hebben de jongeren een week lang aandacht besteed aan hoe de perfecte wereld er volgens hen uit zou moeten zien en wat zij daarin kunnen betekenen. De hele week heeft de groep vertoefd in de Duurswoldhal met medewerking van de beheerders Ton en Esther.

Tijdens de week hebben de jongeren een veiling gehouden voor de verkoop van de zelf gemaakte schilderijen. De schilderijen zijn een weergave van de perfecte wereld, gezien door de ogen van jongeren uit heel Europa. De opbrengst van de veiling was 510 euro en deze komt ten goede aan de ALS Stichting. De cheque is onlangs door het bestuur van Jong Goud Slochteren aangeboden aan Ton en Esther. De uitwisseling werd mede gefinancierd en gesponsord door Erasmus Plus, het Lokaal Compliment en PLUS Spithoff.