Kaartclub ”Ons Genoegen” uit Harkstede heeft inmiddels een lange historie. In september 1945 werd de kaartclub opgericht door de heren Kloosterhuis, Meijer en Kooi in Café Lubbers, dat daarna nog de eigenaren Dallinga, Paas en Eerenstein kende. In 1985 verhuisden de klaverjassers naar Zalenverhuur Tammeling en tegenwoordig is Cafetaria ”De Zwaaikom” hun onderkomen, waar de leden iedere veertien dagen op woensdagavond hun kaartavond houden.

Woensdag 19 september was er een klein feestje, want voorzitter Jan Perdon is maar liefst vijftig jaar lid van de kaartclub. Bovendien is Perdon al sinds 1973 voorzitter van de club, nadat hij het stokje had overgenomen van de heer K. Meijer. Perdon kreeg van mede-bestuursleden een oorkonde en een bos bloemen overhandigd. Op de foto v.l.n.r.: secretaris Scholma, jubilaris Perdon en vice-voorzitter v/d Woude.