Het Christelijk gemengd koor “Gloria in Excelsis Deo” had twee jubilarissen
in hun midden. Geziena Spithoff (Links op de foto) en Riny Grasmeijer zijn dinsdagavond 18
maart gehuldigd. Beide dames zijn respectievelijk 55 en 50 jaar lid van het koor. Geziena kreeg
een spiegeltegeltje met inscriptie en Riny een zilveren roos, tevens kregen ze een oorkonde
overhandigd.