Slochteren Jubileum editie voor Fraeylema Koetsentocht

Jubileum editie voor Fraeylema Koetsentocht

De Fraeylema Koetsentocht maakt voor de twin- tigste keer het verleden zichtbaar met antieke koetsen, 150 jaar oude klederdrachten, goed geconser- veerde historische fietsen en gala- shows met keizerin Sisi, keizer Franz Joseph en vier kamerheren in de hoofdrol. Geschiedenis, die nog alleen bestaat bij speciale gelegenheden. Er doen zelfs 2 authentieke ruituigen mee die Nederlands kampioen zijn; heel bijzonder! Kom dus op 3 septem- ber kijken en genieten van de Hollandse nalatenschap!

De Fraeylema Koetsentocht is een landelijk bekend fenomeen dank- zij de professionele organisatie, de liefde voor de geschiedenis van het aangespannen rijden en de aandacht voor de historische as- pecten, aankleding, entourage en het authentieke karakter. De rij- tuigen zijn unieke verzamelingen en een levend erfgoed. Op 3 sep- tember kunt u ze vanaf 10.30 uur van dichtbij bewonderen bij ver- trek van manege “De Woldstreek” in Schildwolde, onderweg bij de rustpauzes en rond 16.00 uur op

het voorterrein van de Fraeyle- maborg in Slochteren bij de prijs- uitreiking. Een gelegenheidsjury beoordeelt de rijtuigen die niet meedoen met de officiële jurering. Een groot publiek kan kennisma- ken met ongeveer 30 originele koetsen, getrokken door paarden of pony’s, in perfecte staat van onderhoud en uitgerust met tradi- tionele tuigen. De tocht is 20 km lang en gaat langs fraaie Gro- ningse buitenplaatsen, middel- eeuwse kerken en landgoederen. Er zijn onder meer jachtwagens, victoria’s, postkoetsen en de com- mandeurskoets te aanschouwen. De koetsiers en passagiers zijn in stijl gekleed en de paarden glan- zend gepoetst. Ze worden geju- reerd door de Nederlandse Ver- eniging van Traditioneel Gerij. De koetsen transporteren dit jaar bij- zondere passagiers, zoals de Oostenrijkse keizerlijke familie, dames en heren in authentieke klederdrachten, enkele hoogwaar- digheidsbekleders en de gezusters van Panhuys, die deel uitmaken van de laatste adellijke families van de Fraeylemaborg.

Dit jaar doet de Vriendenkring van het historisch kostuum voor het eerst mee met 5 personen; de leden hebben een eigen kostuum met sieraden en accessoires, soms uit familiebezit, uit erfenis verkre- gen of verzameld. De groep wil dit erfgoed in stand houden.

Dit jaar is de Historische Fiets- groep Noord voor de tweede keer van de partij. Zo’n 35 verzamelaars van authentieke fietsen, accessoi- res en bijpassende kleding rijden in de stoet mee.

De route van de Koetsentocht start, als gebruikelijk, om 10.30 uur bij de manege aan de Schild- wolderdijk in Schildwolde. Via het Kloosterpad, de Hoofdweg, het Slochterdiep, gaat de stoet via de Groenedijk en de Veenlaan naar Woudbloem, waar een Sherrystop wordt gehouden rond 12.00 uur. Daarna gaat de route verder naar Harkstede, waar bij de Borgstee een luchpauze staat gepland om 13.00 uur.Via de Hoofdweg gaat de koetsentocht terug naar Slochte- ren voor de presentatie om 15.30 uur op het Erfgoedplein.

Laatste nieuws

Activiteiten rond MFC Siddeburen

De bibliotheek in Siddeburen is verhuisd naar het MFC Siddeburen. Met een aantal activiteiten wordt daar de komende...

Innovatieve producten voor gezondheidsbevordering bij Mier fysiotherapie

Sinds kort beschikt Mier fysiotherapie in Harkstede over een tweetal nieuwe innovatieve producten voor gezondheidsbevordering. Het betreft...

Zwerfafval opruimactie in Harkstede door ruim 30 vrijwilligers

Normaal gesproken wordt in Harkstede altijd in het voorjaar een zwerfafval opruimactie gehouden. Dat kon dit jaar...

Misschien vindt u dit ook wel leukGERELATEERD
Aanbevolen voor u