Op maandag 19 maart hielden de Vrouwen van Nu afdeling Kolham hun maandelijkse bijeenkomst in ’t Mainschoar te Kol­ham. Ook werd deze avond stilgestaan bij het 55-jarige jubileum. Voorzitter Aly Hageman-Rook heette de leden en hun partners hartelijk welkom en bedankte het Loket Leefbaarheid Groningen en Kans­rijk Groningen voor hun financiële bijdrage om deze avond te kunnen organiseren.

De vereniging werd, onder de naam Nederlandse Bond van Plattelands­vrouwen, opgericht op 8 maart 1963. De dames Bertha Tepper-van Dam en Sienie Heikens-Bolhuis (foto), die vanaf het eerste uur lid zijn, werden dan ook extra in het zonnetje gezet met een mooi boeket bloemen en een briefopener met hierop het logo van de Vrouwen van Nu. Ook het bestuur kreeg een presentje aangeboden door de leden.

De avond werd voortgezet met het duo Alex Staal en Laurens Schreuder die luisterliedjes van o.a. Ede Staal ten gehore brachten en Henk Puister die korte humoristische gedichtjes en verhalen vertelde, wat menigeen op de lachspieren werkte. Met dit alles, samen met de koffie, heerlijke taart en lekkere hapjes en drankjes, kan het bestuur terugkijken op een heel succesvolle avond. De volgende ledenavond is op 16 april a.s. met Henk Landlust uit Zuidbroek.